مقاله نانو موتور زیستی، F0F1 ATP سنتاز (2000 الزویر)

عنوان فارسی مقاله نانو موتور زیستی، F0F1 ATP سنتاز: از تجزیه تا چرخش زیرواحد مونتاژ γεc10-12
عنوان انگلیسی مقاله Biological nano motor, ATP synthase FoF1 : from catalysis to γεc10-12 subunit assembly rotation
فهرست مطالب چکیده

1. کاتالیز و اساس ساختاری F0F1

2. تبدیل انرژی شیمیایی به چرخش زیرواحد γ در بخش F1

3. چرخش مونتاژ زیرواحدی εγc10-12

3.1 چرخش الیگومر زیرواحد c

3.2. مطالعات بعدی (بیشتر) بر روی نانو موتور

نمونه مقاله انگلیسی Abstract

Proton translocating ATPase (ATP synthase), a chemiosmotic enzyme, synthesizes ATP from ADP and phosphate coupling with the electrochemical ion gradient across the membrane. This enzyme has been studied extensively by combined genetic, biochemical and biophysical approaches. Such studies revealed a unique mechanism which transforms an electrochemical ion gradient into chemical energy through the rotation of a subunit assembly. Thus, this enzyme can be defined as a nano motor capable of coupling a chemical reaction and ion translocation, or more simply, as a protein complex carrying out rotational catalysis. In this article, we briefly discuss our recent work, emphasizing the rotation of subunit assembly (QOc10ÿ12) which is formed from peripheral and intrinsic membrane subunits.

نمونه ترجمه فارسی چکیده

ATP از ناقل پروتون (جابجا کننده پروتون) ( ATP سنتاز)، یک آنزیم شیمواسموتیک، ATP را از ADP و فسفات جفت شده با شیب الکتروشیمیایی یون در عرض غشا سنتز می کند. این آنزیم بطور گسترده ای با روش های ترکیبی ژنتیک، بیوشیمی و بیولوژی مطالعه شده است. چنین مطالعاتی یک مکانیسم منحصر به فردی را آشکار می کنند که از طریق چرخش یک زیرواحد مونتاژ شیب یون الکتروشیمیایی به انرژی شیمیایی تبدیل می کند. بنابراین، این آنزیم می تواند به عنوان یک نانو موتور که قادر به جفت کردن یک واکنش شیمیایی و جابجایی یونی، یا بطور ساده تر، به عنوان یک کمپلکس پروتئینی که کاتالیز چرخشی را انجام می‌دهد شناخته شود. در این مقاله، ما بطور خلاصه در مورد کار اخیر خود با تاکید بر چرخش یک زیرواحد مونتاژ (γε10-12) که از زیرواحدهای غشای محیطی و درونی تشکیل شده است، بحث می کنیم.

سال انتشار 2000
ناشر الزویر
مجله  مجله بیوشیمی و بیوفیزیک – Biochimica et Biophysica Acta
 صفحات مقاله انگلیسی 7
صفحات ترجمه مقاله 8
مناسب برای رشته زیست شناسی
مناسب برای گرایش بیوشیمی و میکروبیولوژی
دانلود مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf (کلیک کنید)
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد (کلیک کنید)
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته زیست شناسی (کلیک کنید)

 

دیدگاهتان را بنویسید