مقاله کنترل بیولوژیک حشرات با استفاده از قارچ متاریزیوم آنیسوپلیا (2014 SciELO)

 

 

عنوان فارسی مقاله کنترل بیولوژیک حشرات با استفاده از قارچ متاریزیوم آنیسوپلیا: جنبه های مورفولوژیکی، مولکولی و اکولوژیکی
عنوان انگلیسی مقاله Biological insect control using Metarhizium anisopliae: morphological, molecular, and ecological aspects
فهرست مطالب چکیده

مقدمه

متاریزیوم آنیسوپلیا

شناسایی مولکولی

اکولوژی خاکی متاریزیوم آنیسوپلیا

نتیجه گیری

نمونه مقاله انگلیسی ABSTRACT

Microbial control of insects is based on the rational use of pathogens to maintain environmentally balanced pest population levels, and Metarhizium anisopliae has been the most studied and most utilized fungal species for that purpose. The natural genetic variability of entomopathogenic fungi is considered one of the principal advantages of microbial insect control. The inter- and intraspecifi c variability and the genetic diversity and population structures of Metarhizium and other entomopathogenic fungi have been examined using ITS-RFLP, ISSR, and ISSP molecular markers. The persistence of M. anisopliae in the soil and its possible effects on the structures of resident microbial communities must be considered when selecting isolates for biological insect control.

نمونه ترجمه فارسی چکیده

کنترل میکروبی حشرات مبتنی، بر استفاده معقول از عوامل بیماری زا به منظور حفظ سطح جمعیت آفت در سطح سازگار با محیط زیست است و قارچ متاریزیوم آنیسوپلیا مورد مطالعه ترین و مورد استفاده ترین گونه قارچ برای این منظور بوده است. تنوع ژنتیکی طبیعی قارچ بیمارگر حشرات به عنوان یکی از مزیت های اصلی کنترل میکروبی حشرات در نظر گرفته می شود. تنوع درون و برون گونه ای و تنوع ژنتیکی و ساختارهای جمعیت Metarhizium و سایر قارچ های بیمارگر حشرات با استفاده از نشانگرهای مولکولی JTS-RFLP، JSSR و JSSP مورد بررسی قرار گرفتند. در هنگام انتخاب جدایه ها برای کنترل بیولوژیکی حشرات، پایداری M. anisopliae در خاک و اثرات احتمالی آن بر ساختار جوامع میکروبی ساکن باید در نظر گرفته شود.

توجه؛ (همانطور که در نمونه ترجمه مشاهده مینمایید، این ترجمه توسط مترجم مجرب با رشته مرتبط به صورت کاملا تخصصی انجام شده و ادامه مقاله نیز به همین صورت با کیفیت عالی در فرمت ورد و pdf آماده خریداری و دانلود میباشد.)

سال انتشار 2014
ناشر SciELO
کلمات کلیدی  کنترل بیولوژیک، متاریزیوم آنیسوپلیا ، نشانگرهای مولکولی
 صفحات مقاله انگلیسی 7
صفحات ترجمه مقاله 10
مناسب برای رشته مهندسی کشاورزی
مناسب برای گرایش اکولوژی و کنترل بیولوژیک، بیوسیستماتیک حشرات و حشره شناسی
توضیحات این مقاله ترجمه شده و فایل تایپ شده با فرمت ورد آن آماده خریداری و دانلود میباشد.
دانلود مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf (کلیک کنید)
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد (کلیک کنید)
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته مهندسی کشاورزی (کلیک کنید)

 

 

دیدگاهتان را بنویسید