مقاله انگلیسی ارتباط دو طرفه بین پسوریازیس و افسردگی (2020 الزویر)

 

 

عنوان فارسی مقاله ارتباط دو طرفه بین پسوریازیس و افسردگی: دو مطالعه پیگیرانه طولی با استفاده از یک گروه نمونه ملی
عنوان انگلیسی مقاله Bidirectional association between psoriasis and depression: Two longitudinal follow-up studies using a national sample cohort
ترجمه کامپیوتری فهرست مطالب طرح کلی
نکات برجسته
خلاصه
کلید واژه ها
1. معرفی
2. روشها
3. نتایج
4. بحث
مشارکتهای نویسنده
اعلامیه رقابت بهره
تقدیرنامه ها
ضمیمه. مواد تکمیلی
منابع
فهرست مطالب Outline
Highlights
Abstract
Keywords
1. Introduction
2. Methods
3. Results
4. Discussion
Author contributions
Declaration of Competing Interest
Acknowledgments
Appendix. Supplementary materials
References
نمونه ترجمه کامپیوتری چکیده

زمینه
در مطالعات اندکی ارتباط دو طرفه بین پسوریازیس و افسردگی بررسی شده است. هدف از این مطالعه شناسایی ارتباط بین پسوریازیس و افسردگی است.

مواد و روش ها
از داده های جمع آوری شده توسط بررسی و ارزیابی بیمه سلامت کره از 2002 تا 2013 استفاده شد. در مطالعه اول ، بیماران پسوریازیس (10329 = نفر) با گروه كنترل گروه كنترل 1: 4 مطابقت داشتند. در مطالعه II ، بیماران مبتلا به افسردگی (383/60 = n) با شرکت کنندگان در گروه کنترل II 1: 4 مطابقت داشتند. تطبیق برای سن ، جنس ، درآمد و منطقه سکونت انجام شد. برای محاسبه نسبت خطر (HR) با مدل های خام و تنظیم شده از مدل خطر متناسب کاکس طبقه بندی شده استفاده شده است.

نتایج
در مطالعه اول ، HR تنظیم شده برای افسردگی در گروه پسوریازیس نسبت به گروه کنترل من 1.13 (فاصله اطمینان 95٪ (CI) = 1.03-1.24) در گروه پسوریازیس بود. در مطالعه II ، HR تنظیم شده برای افسردگی در گروه افسردگی 11/1 (95٪ CI = 1.00-1.22) در مقایسه با گروه کنترل II بود. در تجزیه و تحلیل های زیرگروه ، HR های تنظیم شده برای افسردگی در زنان 60 سال و 24/1 سال (1/1 95 95/1 CI = 1/1 3 95/1) در مردان 60 سال و 31/31 سال بود. در زیر گروه تجزیه و تحلیل از مطالعه II ، HR تنظیم شده برای پسوریازیس 1.56 (95 40 CI = 1.15 – 2.12) در مردان با سن کمتر از 40 سال و 1.35 (95 C CI = 1.04 – 1.75) در مردان 60 بود.

1. مقدمه

پسوریازیس یک بیماری التهابی مزمن است که با پوست دارای پلاک و مقیاس نقره ای مشخص می شود (کیم و همکاران ، 2017). شیوع پسوریازیس تقریباً 2٪ -3٪ در سراسر جهان است (کریستوفرز ، 2001 ؛ راچاکوندا و همکاران ، 2014) و تقریباً 0.3٪ -0.4٪ در جمعیت آسیا (کوبوتا و همکاران ، 2015؛ لی و همکاران ، 2017؛ ییپ ، 1984). پسوریازیس تأثیر روانی اجتماعی بر روی بیماران دارد که می تواند شامل ننگ و انزوا اجتماعی باشد که منجر به کاهش کیفیت زندگی می شود (Krueger et al.، 2001؛ Wahl et al.، 2002). به همین ترتیب ، پسوریازیس با پیشرفت بیماری روانی از جمله اضطراب ، افسردگی و خودکشی همراه بوده است (کیم و همکاران ، 2017 ؛ کرد و همکاران ، 2010). مکانیسم پاتوفیزیولوژیک پسوریازیس پیچیده است و شامل اختلال در سیستم ایمنی و عوامل محیطی می شود (Boehncke، 2015؛ Kim and Krueger، 2015). پاسخ های ایمنی سلولی کلاسیک T (Th) 1 و Th17 و سایر انواع سیستم های ایمنی ذاتی و سازگار به نظر می رسد که در پیشرفت پسوریازیس نقش دارند (Boehncke ، 2015).

توجه؛ (این ترجمه توسط نرم افزار انجام شده و ویرایش نشده است و احتمال وجود اشتباه در آن وجود دارد. در صورت ثبت سفارش، ترجمه توسط مترجمین مجرب انجام خواهد شد. برای مشاهده نمونه ترجمه های تخصصی و اخیر مترجمین جهت اطمینان از کیفیت ترجمه، اینجا کلیک نمایید.)

نمونه مقاله انگلیسی

Abstract

Background

Few studies have investigated the bidirectional association between psoriasis and depression. The aim of our study was to identify the association between psoriasis and depression.

Methods

Data collected by the Korean Health Insurance Review and Assessment from 2002 to 2013 were used. In study I, psoriasis patients (n = 10,932) were matched 1:4 with control I group participants. In study II, depression patients (n = 60,383) were matched 1:4 with control II group participants. Matching was performed for age, sex, income, and region of residence. The stratified Cox-proportional hazard model was used to calculate the hazard ratio (HR) with crude and adjusted models.

Results

In study I, the adjusted HR for depression was 1.13 (95% confidence interval (CI) = 1.03–1.24) in the psoriasis group compared to the control I group. In study II, the adjusted HR for depression was 1.11 (95% CI = 1.00–1.22) in the depression group compared to the control II group. In the subgroup analyses, the adjusted HRs for depression were 1.24 (95% CI = 1.00 – 1.53) in females aged < 40 years and 1.31 (95% CI = 1.04 – 1.66) in males aged ≥ 60 years. In the subgroup analyses from study II, the adjusted HRs for psoriasis were 1.56 (95% CI = 1.15 – 2.12) in males aged < 40 years and 1.35 (95% CI = 1.04 – 1.75) in males aged ≥ 60 years.

1.Introduction

Psoriasis is a chronic inflammatory disease characterized by skin with plaques and silvery scales (Kim et al., 2017). The prevalence of psoriasis is approximately 2%-3% worldwide (Christophers, 2001; Rachakonda et al., 2014) and approximately 0.3%-0.4% in the Asian population (Kubota et al., 2015; Lee et al., 2017; Yip, 1984). Psoriasis has a psychosocial effect on patients that can include stigmatization and social isolation that lead to a reduced quality of life (Krueger et al., 2001; Wahl et al., 2002). Relatedly, psoriasis has been associated with the development of psychiatric illness, including anxiety, depression, and suicidality (Kim et al., 2017; Kurd et al., 2010). The pathophysiologic mechanism of psoriasis is complex and includes immune disturbance and environmental factors (Boehncke, 2015; Kim and Krueger, 2015). Classical T helper (Th) 1 and Th17 cell immune responses and other types of innate and adaptive immune systems are believed to contribute to the development of psoriasis (Boehncke, 2015).

سال انتشار 2020
ناشر الزویر (ساینس دایرکت) (Elsevier – Science Direct)
مجله  Journal of Affective Disorders  /  مجله اختلالات عاطفی
نوع مقاله ISI
کلمات کلیدی  انجمن دو طرفه
افسردگی
مصونیت
التهاب
پسوریازیس
کلمات کلیدی انگلیسی
Bidirectional association
Depression
Immunity
Inflammation
Psoriasis
صفحات مقاله انگلیسی 29
مناسب برای رشته روانشناسی
مناسب برای گرایش روانشناسی عمومی
توضحیات این مقاله انگلیسی جدید بوده و تا کنون ترجمه نشده است. جهت ثبت سفارش ترجمه از لینکهای زیر استفاده نمایید.
دانلود مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf (کلیک کنید)
سفارش ترجمه فارسی ○ سفارش انجام ترجمه و تایپ این مقاله (کلیک کنید)
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته روانشناسی (کلیک کنید)

 

 

دیدگاهتان را بنویسید