مقاله تقویت کارایی فرایند استخدام با استفاده از الگوریتم متن کاوی IRCF (سال 2015 Indjst)

عنوان فارسی مقاله تقویت کارایی فرایند استخدام با استفاده از الگوریتم متن کاوی IRCF
عنوان انگلیسی مقاله Augmenting Efficiency of Recruitment Process using IRCF text mining Algorithm
فهرست مطالب چکیده

1. مقدمه

2. صورت مسئله

3. روش پیشنهادی

1. 3 فایل پیکره بندی

2. 3 الگوریتم متن کاوی IRCF

3. 3 الگوریتم رتبه بندی وزندار

4. نتیجه آزمایش

1. 4 رزومه نمونه

5. یافته ها و تحلیل

6. نتیجه گیری

بخشی از متن مقاله انگلیسی Abstract

Background: A novel algorithm named Information Retrieval configuration file is proposed to extract useful information from a set of resumes during extraction where the information gained is relevant and efficient for business needs. Methods: Manual analysis of this unstructured textual data is impractical, so numerous text mining methods are being developed to automate the process of analyzing this unstructured data employs a new technique named Weighted Ranking method. Result: The efficiency of recruitment process is improved while retrieving the information from the unstructured data. Application: In firms to improves the scope of the recruitment process using text mining algorithm to mine the data.

ترجمه بخشی از متن مقاله چکیده

پیشینه: الگوریتم جدیدی به نام فایل پیکره بندی بازیابی اطلاعات برای استخراج اطلاعات مفید از مجموعه رزومه ها در طول استخراج پیشنهاد شده است که اطلاعات بدست آمده به نیازهای تجارت ربط داشته و کارآمد می باشد.

روشها: تحلیل دستی داده های متنی غیر ساختاریافته عملی نیست، بنابراین روشهای متن کاوی متعددی برای خودکار نمودن فرایند تحلیل داده های غیر ساختاریافته با استفاده از تکنیک جدیدی به نام روش رتبه بندی وزندار توسعه یافته است. نتیجه: کارایی فرایند استخدام در جریان بازیابی اطلاعات از داده های غیر ساختار یافته بهبود می یابد. کاربرد: در شرکت ها برای بهبود حدود فرایند استخدام با استفاده از الگوریتم متن کاوی جهت کاوش داده ها.

سال انتشار 2015
ناشر Indjst
مجله  مجله هندی علوم و فناوری – Indian Journal of Science and Technology
کلمات کلیدی  هوش تجاری، فرایند استخدام، رزومه کاوی، متن کاوی
 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 6
تعداد صفحات ترجمه مقاله 16
مناسب برای رشته مهندسی فناوری اطلاعات و کامپیوتر
مناسب برای گرایش مدیریت سیستم های اطلاعات و مهندسی الگوریتم ها و محاسبات
دانلود رایگان مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته مهندسی فناوری اطلاعات

دیدگاهتان را بنویسید