مقاله ساختارهای جوی تروپوسفر با تصاویر گرفته شده از رادارMU (سال 2019 اسپرینگر)

 

 

عنوان فارسی مقاله ساختارهای جوی تروپوسفر نشان داده شده با تصاویر با کیفیت گرفته شده از رادارMU در حالت تصویر برداری پیوسته 
عنوان انگلیسی مقاله Atmospheric structures in the troposphere as revealed by high-resolution backscatter images from MU radar operating in rangeimaging mode
فهرست مطالب چکیده

مقدمه

روش ها/ آزمایشات

نتایج و بحث

ساختارهای رایج جوی مشاهده شده در طول کمپین های shUREX

لایه های نوسانی و همرفتی در سطوح میانی ابرها

ساختارهای موجی و بی ثباتی کلوین – هلمهولتز

لایه مرزی همرفتی

ساختارهای لایه و صفحه (S&L)

سازه های دارای نوسانات موجی

نتیجه گیری ها

منابع

نمونه مقاله انگلیسی Abstract

VHF band stratosphere/troposphere (ST) radars around the globe are seldom operated in range-imaging mode. As such, the typical range resolution of their backscatter images is about 150 m. The only exception is the Kyoto University’s Middle and Upper Atmosphere (MU) radar in Shigaraki, Japan. Range imaging using frequency diversity was implemented there in 2005 and has often been used since then. During the Shigaraki UAV Radar Experiment (ShUREX) campaigns in the spring/summers of 2015, 2016, and 2017, the MU radar was operated in range-imaging mode to provide a range resolution of typically 20 m, for good signal to noise (SNR) ratios. The resulting Capon backscatter images revealed a variety of atmospheric structures in the moist troposphere in great detail. They were also quite useful in deploying in situ sensors on board unmanned aerial vehicles (UAVs) to probe such structures in near real time guided by the images. The goal of this paper is to present and discuss some such structures of interest to atmospheric dynamics collectively, to provide an overarching view. They include Kelvin-Helmholtz (KH) billows generated by shear instability, mid-level cloud-base turbulence (MCT) layers generated by convective instability in a moist troposphere, convective boundary layer (CBL), and sheet and layer (S&L) structures in a stably stratified atmospheric column. Videos of radar images collected during the 2015 and 2016 campaigns are included as Additional file 1 to demonstrate the fascinating, ever-changing evolution of atmospheric structures over the MU radar.

نمونه ترجمه فارسی چکیده

رادارهای باند VHF استراتوسفر / تروپوسفر (ST)در حالت تصویر برداری پیوسته فعالیت نمی کنند. همچنین، کیفیت فیزیکی تصاویر گرفته شده حدود 150m است. تنها استثنای موجود مربوط به رادار میان جوی و فرا جوی دانشگاه کیوتو (MU) در ژاپن است. تصویر برداری پیوسته با استفاده از اختلاف فرکانس در سال 2005 در این مرکز انجام شد و از آن پس مورد استفاده قرار گرفت. در طول مدت انجام آزمایش ها توسط رادار UAV شیگاراکی در بهار / تابستان 2015، 2016 و 2017، رادارMU در حالت تصویر برداری پیوسته عمل کرد تا کیفیت بالا برای تصاویر گرفته شده در فاصله 20 متر در برابر نسبت سیگنال به صدا (SNR) ایجاد شود. تصاویر زمینه ای کاپون نشان دهنده اختلاف در ساختار جوی در رطوبت جو همراه با جرئیات کامل هستند. این تصاویر برای توسعه سنسورها در خودروهای هوایی بدون سرنشین (UAV) و بررسی این ساختارها در قالب زمان بسیار مفید هستند. هدف این تحقیق، ارائه و بحث در مورد چنین ساختارهایی درجو است تا بتوان با ارائه دینامیک ها چشم انداز جامعی ارائه کرد. این ساختارها شامل امواج کلوین – هلمهولز (K –H) تولید شده توسط بی ثباتی کششی، لایه های موجی تولید شده میان ابری (MCT) و بی ثباتی های حاصل از همرفتی در جو مرطوب، لایه مرزی همرفتی(CBL) و ساختارهای لایه ای & صفحه ای( S&L) می باشند که در ستون جوی طبقه بندی شده اند. فیلم های بدست آمده از تصاویر رادار که در طول کمپین های سال های 2015 و 2016 گرداوری شده اند در فایل ضمیمه 1 ارائه شده اند تا بتوان با استفاده از آنها تکامل متغیر و جالب ساختارهای جوی را در رادار MU تشریح کرد.

توجه؛ (همانطور که در نمونه ترجمه مشاهده مینمایید، این ترجمه توسط مترجم مجرب با رشته مرتبط به صورت کاملا تخصصی انجام شده و ادامه مقاله نیز به همین صورت با کیفیت عالی در فرمت ورد و pdf آماده خریداری و دانلود میباشد.)

سال انتشار 2019
ناشر اسپرینگر
مجله  پیشرفت در علوم سیاره ای و زمین – Progress in Earth and Planetary Science
کلمات کلیدی انگلیسی VHF radar – MU radar – Range-imaging mode – Unmanned aerial vehicles – UAV – Turbulence kinetic energy – TKE – TKE dissipation rate – Stably stratified flows – Troposphere – Moist troposphere – Convective boundary layer – Midlevel cloud-base turbulence – MCT – Sheet and layer structures
کلمات کلیدی  رادار VHF، رادارMU، حالت تصویر برداری پیوسته، خودروهای بدون سر نشین، UAV، انرژی جنبشی نوسانی، TKE، نسبت پراکندگیTKE، جریان طبقه بندی شده باثبات، جو، رطوبت جو، لایه مرزی همرفتی، نوسان پایه و میان ابری، MCT، ساختارهای لایه ای و صفحه ای
 صفحات مقاله انگلیسی 7
صفحات ترجمه مقاله 12
مناسب برای رشته علوم و فنون هوایی
مناسب برای گرایش مهندسی هوافضا
توضیحات این مقاله ترجمه شده و فایل تایپ شده با فرمت ورد آن آماده خریداری و دانلود میباشد.
دانلود مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf (کلیک کنید)
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد (کلیک کنید)
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته علوم و فنون هوایی (کلیک کنید)

 

 

دیدگاهتان را بنویسید