مقاله ارزيابی عملکرد تشخيصی چهار روش برای تشخيص Giardia duodenalis (سال 2018 الزویر)

 

 

عنوان فارسی مقاله ارزيابی عملکرد تشخيصی چهار روش برای تشخيص Giardia duodenalis در نمونه های مدفوع انسان، سگ و گربه ناقل
عنوان انگلیسی مقاله Assessment of the diagnostic performance of four methods for the detection of Giardia duodenalis in fecal samples from human, canine and feline carriers
فهرست مطالب چکیده

1. مقدمه

2. مواد و روش ها

3. نتایج و بحث

4. نتیجه گیری

نمونه مقاله انگلیسی Abstract

Enteric parasitic diseases including giardiasis are of public health concern. Different methods are available for the diagnosis of this parasitic infection in fecal samples such as the identification of protozoan cysts and trophozoites by light microscopy, detection of specific antigens by ELISA, and amplification of DNA fragments by PCR. The present study aimed at assessing the performance of four laboratory tests for the detection of Giardia duodenalis in fecal specimens from three different host species with a previous diagnosis of giardiasis; canine, feline and human patients provided new stool samples to be retested for Giardia before initiating treatment with antiprotozoal drugs. For this purpose, triplicate fecal specimens from 54 humans, 24 dogs and 18 cats living in the city of Niterói, RJ, southeast Brazil, were analysed by light microscopy, ELISA,immunochromatography, and nested PCR. The centrifugal-flotation method detected Giardia cysts in 89.6% (86/96) of the fecal samples. The protozoan parasite was detected via immunochromatography in 87.5% (84/96) of these samples. Giardia was detected by ELISA in 69.8% (67/96) of the stool specimens from carriers with a previous diagnosis of Giardia infection. Giardia was detected by PCR in only 39.6% (38/96) of the fecal specimens. Based on these findings, we suggest that, among the four assays that were used in this study, the zinc sulphate flotation technique (Faust et al., 1939) is the best diagnostic assay in terms of sensitivity and specificity to detect G. duodenalis on serially collected samples from dogs, cats and humans.

نمونه ترجمه فارسی چکیده

بیماری های انگلی روده، از جمله ژیاردیا، از نظر سلامت عمومی مورد توجه هستند. روش های مختلفی برای تشخیص این عفونت انگلی در نمونه های مدفوع مانند شناسایی کیست های پروتوزوآ و تروفوزوئیت ها با استفاده از میکروسکوپ نوری، شناسایی آنتی ژن های خاص توسط ELISA و تکثیر قطعات DNA با استفاده از PCR در دسترس هستند. هدف از این مطالعه، بررسی عملکرد چهار تست آزمایشگاهی برای تشخیص Giardia duodenalis در نمونه های مدفوع از سه گونه میزبان متفاوت با تشخیص قبلی ژیاردیا است. سگ، گربه و انسان بیمار نمونه های مدفوع جدیدی را برای آزمایش دوباره ی ژیاردیا قبل از آغاز درمان با داروهای ضد پروتوزا فراهم کردند. برای این منظور، نمونه های مدفوع سه گانه از 54 انسان، 24 سگ و 18 گربه در شهر Niterói، RJ، جنوب شرقی برزیل، با میکروسکوپ نوری، ELISA، ایمونوكروماتوگرافی و PCR آشیانه ای مورد بررسی قرار گرفتند. روش شناورسازی سانتریفیوژی، کیست های ژیاردیا را در 6/89 درصد (96/86) از نمونه های مدفوع تشخیص داد. پروتوزای انگل از طریق ايمونوكروماتوگرافی در 5/87٪ (96/84) از این نمونه ها تشخیص داده شد. ژیاردیا توسط ELISA در 8/69٪ (96/67) از نمونه مدفوع ناقلین با تشخیص قبلی عفونت ژیاردیا تشخیص داده شد. ژیاردیا با استفاده از PCR تنها در 6/39٪ (96/38) از نمونه های مدفوع تشخیص داده شد. براساس این یافته ها، پیشنهاد می کنیم که از میان این چهار آزمایش که در این مطالعه استفاده شده است، تکنیک شناورسازی روی سولفات (Faust et al., 1939) بهترین آزمایش تشخیصی از نظر حساسیت و اختصاصی بودن برای تشخیص G. duodenalis در نمونه های جمع آوری شده از سگ، گربه و انسان است.

سال انتشار 2018
ناشر الزویر
مجله  مجله روشهای میکروبیولوژی – Journal of Microbiological Methods
کلمات کلیدی  ELISA، تکنیک شناورسازی، ژيارديا دئوسناليس، ایمونوكروماتوگرافی، PCR
 صفحات مقاله انگلیسی 6
صفحات ترجمه مقاله 16
مناسب برای رشته زیست شناسی و پزشکی
مناسب برای گرایش انگل شناسی پزشکی و میکروبیولوژی
توضیحات این مقاله ترجمه شده و فایل تایپ شده با فرمت ورد آن آماده خریداری و دانلود میباشد.
دانلود مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf (کلیک کنید)
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد (کلیک کنید)
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته پزشکی (کلیک کنید)

 

 

دیدگاهتان را بنویسید