مقاله کاربرد آنتی ژن B نوترکیب Echinococcus granulosus در کیت های ELISA برای تشخیص بیماری کیست هیداتید (2010 اشپرینگر)

عنوان فارسی مقاله کاربرد آنتی ژن B نوترکیب Echinococcus granulosus در کیت های ELISA برای تشخیص بیماری کیست هیداتید
عنوان انگلیسی مقاله Application of recombinant Echinococcus granulosus antigen B to ELISA kits for diagnosing hydatidosis
فهرست مطالب چکیده

مقدمه

مواد و روش‌ها

تخلیص پروتئین

آنالیز وسترن بلات

ELISA

نتایج

بحث

بخشی از متن مقاله انگلیسی Abstract

Echinococcus granulosus causes human cystic echinococcosis as an important public health problem in many regions of the world. There are some problems in primary diagnosis such as cross-reaction with sera from patients with other parasitic disease in serological tests. The use of an appropriate source of antigenic material is a very important and crucial point in the improvement of the serodiagnostic features such as enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) method. We expressed and purified recombinant AgB of Echinococcus granulosus and used as antigen in ELISA method. Serum samples were given from 36 cystic hydatid disease patients that have been confirmed by surgical operation as well as 36 healthy individuals sera were tested by ELISA method using recombinant AgB and compared with commercial kit (Euroimmun) for specificity and sensitivities value. The sensitivity of 91.66% and specificity of 97.22% were determined by homemade kit.

ترجمه بخشی از متن مقاله چکیده

Echinococcus granulosus عامل بیماری کیستی اکینوکوکوزیس و به عنوان یکی از مشکلات مهم بهداشت عمومی در مناطق مختلف جهان مطرح می‌باشد. در تشخیص اولیه مشکلاتی وجود دارد از جمله واکنش متقاطع در تست‌های سرولوژیک با سرم بیمارانی که دارای آلودگی‌های انگلی دیگر هستند. استفاده از یک منبع آنتی‌ژنی مناسب بسیار مهم بوده و در توسعه‌ی روش‌های تشخیص سرولوژیک مانند ELISA یک نکته‌ی کلیدی می‌باشد. ما AgB نوترکیب Echinococcus granulosus را بیان و تخلیص نموده و به عنوان آنتی‌ژن در ELISA مورد استفاده قرار دادیم. نمونه‌های سرم از 36 بیمار با کیست هیداتید که با عمل جراحی مورد تأیید قرار گرفته‌بود، و همچنین 36 نمونه‌ی سرم از افراد سالم با استفاده از AgB و کیت تجاری Euroimmun با ELISA مورد بررسی و از نظر ویژگی و حساسیت مورد مقایسه قرار گرفت. حساسیت 66/91% و ویژگی 22/97% با کیت دست‌ساز به دست آمد.

سال انتشار 2010
ناشر اشپرینگر
مجله  تحقیقات انگل شناسی – Parasitology Research
 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 5
تعداد صفحات ترجمه مقاله 8
مناسب برای رشته پزشکی
مناسب برای گرایش انگل شناسی پزشکی
دانلود رایگان مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته پزشکی

دیدگاهتان را بنویسید