مقاله مطالعه بهینه سازی میراگر های ویسکوز بین ساختمان های مجاور (2017 الزویر)

عنوان فارسی مقاله مطالعه بهینه سازی میراگر های ویسکوز بین ساختمان های مجاور
عنوان انگلیسی مقاله An optimization study for viscous dampers between adjacent buildings
فهرست مطالب چکیده

1- مقدمه

2- رابطه سازی

2-1- میراگر های ویسکوز

2-2- مدل تحلیلی ضربه

2-3- روابط حرکت ساختمان های متصل با میراگر های ویسکوز

2-4- روش بهینه سازی ظرفیت و موقعیت میراگر ویسکوز

3- بحث و نتایج

3-1- تغییرات فرکانس طبیعی نیروی ضربه و نسبت میرایی مکمل

3-2- بهینه سازی نصب میراگر های ویسکوز

4- نتیجه گیری

بخشی از متن مقاله انگلیسی Abstract

This paper investigates optimum viscous damper capacity and number for prevention of one-sided structural pounding between two adjacent buildings under earthquake motion. The buildings assumed as shear-type structures are modeled by using lumped massstiffness technique. Impact forces due to pounding is simulated by nonlinear elastic spring approximation called Hertz model. A parametric study is conducted by varying storey number and stiffness of buildings in addition to the capacity of the viscous dampers. Pounding force and supplemental damping ratio for each case are presented based upon newly defined nondimensional natural frequency parameter ratio. An optimization procedure for determination of viscous damper capacity is developed based on modified supplemental damping ratio equation. Results are compared with each other to clarify the effect of variation in building parameters on pounding forces and viscous damper capacity

ترجمه بخشی از متن مقاله چکیده

این مقاله ظرفیت بهینه میراگر های ویسکوز و تعداد آن ها را برای جلوگیری از ضربه یکطرفه ساختمان های مجاور هنگام وقوع زلزله نشان می دهد. ساختمان ها که به صورت سازه های برشی فرض شده اند به وسیله روش سختی جرم توده ای مدل شده اند. نیروی اعمل شده در اثر ضربه به 4ث4وسیله فنر های غیر خطی الاستیک به نام مدل هرتز شبیه سازی شده اند. یک مطالعه پارامتریک با تعداد طبقات و سختی متفاوت ساختمان علاوه بر ظرفیت میراگر های ویسکوز انجام شد. نیروی ضربه و نسبت میرایی مکمل برای هر نمونه بر اساس نسبت پارامتر فرکانس طبیعی بی بعد که جدیداً تعریف شده ارائه می گردد. روش بهینه سازی برای تعیین ظرفیت میراگر ویسکوز بر اساس روابط اصلاح شده نسبت میرایی ارائه شده است. نتایج باهم مقایسه شده تا تاثیر تغییرات پارامتر های ساختمان در نیرو های ضربه وظرفیت میراگر ویسکوز مشخص شود.

سال انتشار 2017
ناشر الزویر
مجله  سیستم های مکانیکی و پردازش سیگنال – Mechanical Systems and Signal Processing
کلمات کلیدی  ساختمان های کناری، ضربه سازه ای، میراگر ویسکوز، رفتار لرزه ای، بهینه سازی
 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 9
تعداد صفحات ترجمه مقاله 14
مناسب برای رشته مهندسی عمران
مناسب برای گرایش سازه، مدیریت ساخت و زلزله
دانلود رایگان مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته مهندسی عمران

دیدگاهتان را بنویسید