مقاله مدل یکپارچه تصمیم‌گیری چندمعیاره (MCDM) برای ارتقای عملکرد عملیاتی و مالی شرکت هواپیمایی (2017 الزویر)

عنوان فارسی مقاله مدل یکپارچه تصمیم‌گیری چندمعیاره (MCDM) برای ارتقای عملکرد عملیاتی و مالی شرکت هواپیمایی
عنوان انگلیسی مقاله An integrated MCDM model for improving airline operational and financial performance
فهرست مطالب چکیده

1- مقدمه

2- مرور آثار و منابع مرتبط

2-1 DEA و مدل‌های برنامه نویسی ریاضیاتی

2.2 رویکردهای MCDM

3- مدل پیشنهادی MCDM ترکیبی

3-1 روش DRSA

3-2 روش DEMATEL

3-3 فرآیند شبکه تحلیلی مبتنی بر DEMATEL

3-4 استفاده از روش اصلاح‌شده VIKOR برای پیدا کردن شکاف‌ تا سطح آسپیراسیون

4- نمونه تجربی از یک مورد جهان واقعی عملکرد مالی و عملیاتی

4-1 سابقه و بیان مسئله

4-2 به دست آوردن متغیرهای اساسی تصمیم با استفاده از روش DRSA

4-3 استفاده از روش DEMATEL برای اندازه گیری روابط بین معیارها

4-4 استفاده از روش DANP برای به دست آوردن اوزان موثر معیارها

4-5 استفاده از روش VIKOR برای کشف شکاف‌ها تا سطوح آسپیراسیون

5- نتایج و بحث

6- نتیجه گیری

بخشی از متن مقاله انگلیسی Abstract

The development of better methods for the improvement of airline performance is crucial, but this type of problem is difficult to solve because of the large number of complex factors involved making this inherently a multiple criteria decision making (MCDM) problem. In current studies, the factors to be evaluated are considered based upon a literature review or expert opinions. This study proposes an integrated model that combines data mining and MCDM to extract the critical factors for the improvement of airline performance. We apply the dominance-based rough set approach to extract the essential factors. The decision-making trial and evaluation laboratory method with the concepts of the analytic network process (DANP) is then used to construct the complex evaluation system. Finally, the VIKOR (VlseKriterijumska Optimizacija I Kompromisno Resenje in Serbian, meaning multicriteria optimization and compromise solution) method is applied to select the suitable improvement alternative goals with the corresponding weights provided by the DANP method. The results show that the current model can be used as the basis for a benchmark industry improvement index which can be used to evaluate each airline individually with defined planning goals to achieve financial efficiency by improving operational efficiency.

ترجمه بخشی از متن مقاله چکیده

توسعه روش‌های بهتر برای پیشرفت و بهبود عملکرد شرکت هواپیمایی، بسیار مهم است و حل این گونه مسائل، به خاطر وجود بسیاری از عوامل پیچیده که این مسئله را به یک موضوع تصمیم گیری چندمعیاره (MCDM) تبدیل می‌کند؛ دشوار است. در مطالعات پیش رو، عواملی که باید ارزیابی گردد، بر اساس مروری بر آثار مرتبط یا نظرات متخصصان امر، لحاظ گردیده است. این مطالعه، یک روش یکپارچه ارائه می‌دهد که داده کاوی و MCDM را برای استخراج عوامل اساسی برای بهبود عملکرد شرکت هواپیمایی ادغام می‌کند. ما از رویکرد مجموعه ناهموار مبتنی بر تسلط برای استخراج عوامل اساسی استفاده می‌کنیم. سپس روش آزمایشگاه آزمون و ارزیابی تصمیم‌گیری با مفاهیم فرآیند شبکه تحلیلی (DANP) برای ساخت سیستم ارزیابی پیچیده مورد استفاده قرار می‌گیرد. در نهایت، روش VIKOR (بهینه سازی چندمعیاره و حل سازشی) برای انتخاب اهداف بهبود مناسب با وزن‌های مربوطه که توسط روش DANP ارائه می‌شود، مورد استفاده قرار می‌گیرد. نتایج نشان می‌دهد که مدل پیش رو، می‌تواند به عنوان پایه و اساس شاخص بهبود صنعت محک‌زنی شناخته شود که با اهداف برنامه‌ریزی معین برای ارزیابی هر شرکت هواپیمایی و به منظور رسیدن به کارایی مالی با بهبود کارایی عملیاتی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

سال انتشار 2017
ناشر الزویر
مجله  مجله مدیریت حمل و نقل هوایی – Journal of Air Transport Management
کلمات کلیدی   عملکرد شرکت هواپیمایی، DRSA، DANP، VIKOR، MCDM
 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 15
تعداد صفحات ترجمه مقاله 32
مناسب برای رشته مدیریت
مناسب برای گرایش مدیریت مالی، مدیریت عملکرد، مدیریت پروژه و مدیریت استراتژیک
دانلود رایگان مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته مدیریت

دیدگاهتان را بنویسید