مقاله آزمون عملی مدل های سه واسطه ای برای رابطه بین نوآوری شخصی و پذیرش تکنولوژی توسط کاربر (2013 الزویر)

عنوان فارسی مقاله آزمون عملی مدل های سه واسطه ای برای رابطه بین نوآوری شخصی و پذیرش تکنولوژی توسط کاربر
عنوان انگلیسی مقاله An empirical test of three mediation models for the relationship between personal innovativeness and user acceptance of technology
فهرست مطالب چکیده

1. مقدمه

2. پیشینه نظری

2.1 تئوری انتشار نوآوری

2.2 نظریه رفتار برنامه‌ریزی شده

2.3 تئوری واحد پذیرش و استفاده از تکنولوژی

3. مدلهای تحقیق

3.1 مدل 1- واسطه مبتنی بر IDT

3.2 مدل 2- واسطه مبتنی بر TPB/UTAUT

3.3 مدل 3- واسطه مبتنی بر دیدگاه یکپارچه

4. روش تحقیق

4.1 زمینه مطالعه و نمونه

4.2 متغیرهای تحقیق

5. نتایج

5.1 ویژگیهای روانسنجی شاخص‌ها

6. بحث

7. محدودیت‌ها

8. مفاهیم

9. نتیجه گیری

تشکر و قدردانی

پیوست الف. آیتمهای پرسشنامه تحقیق

نوآوری شخصی در IT

مفید بودن ادراک شده

آسانی استفاده ادراک شده

سازگاری

قابل مشاهده بودن نتایج

تصویر

هنجارهای ذهنی

کنترل رفتاری ادراک شده

قصد رفتاری

بخشی از متن مقاله انگلیسی Abstract

Understanding the drivers of technology adoption remains an important organizational problem. Our research focused on a personality trait that is relevant to the adoption of technological innovation: personal innovativeness in IT (PIIT). We examined the causal pathways by which this trait affects behavioral intention by testing three alternative models based on innovation diffusion theory, the theory of planned behavior, and an integrative perspective that combines them. Data were collected from 196 hospital administrators in South Korea. The target innovation was an e-commerce purchasing system. Testing across all three models resulted in complete mediation, indicating that PIIT is a strong predictor of intended use of IT but it exerts its influence by altering the mediators. Our integrative perspective provides a more complete account of the causal mechanisms underlying the relationships as well as unique insights that cannot be obtained with a single theory driven model.

ترجمه بخشی از متن مقاله چکیده

درک محرک‌های پذیرش تکنولوژی همچنان مشکل سازمانی مهمی است. پژوهش ما بر ویژگیهای رفتاری متمرکز است که مرتبط با پذیرش نوآوریهای تکنولوژیک هستند: نوآوری شخصی در IT . برای این کار، ما توسط سه مدل جایگزین مبتنی بر تئوری انتشار نوآوری ،تئوری رفتار برنامه‌ریزی شده و منظری یکپارچه که اینها را ترکیب میکنند، مسیرهایی علّی را بررسی کردیم که بوسیله آن‌ها این ویژگی بر هدفهای رفتاری تاثیر میگذارد. داده‌ها از 196 مدیر بیمارستان در کره جنوبی جمع‌آوری شده‌اند. نوآوری هدف، یک سیستم خرید الکترونیکی بود. آزمون از طریق هر سه مدل منجر به میانجی کامل شد که نشان میدهد نواوری شخصی در IT پیش بینی کننده محکمی برای استفاده هدفمند از IT است، اما تاثیر خود را با جایگزین کردن واسطه‌ها تحمیل میکند. چشم انداز یکپارچه ما شرحی کاملتر برای مکانیسم‌های علّی فراهم میکند که نشان دهنده روابط و نیز بینشهای منحصربفردی است که نمیتواند با مدلی، تنها مبتنی بر یک تئوری بدست آید.

سال انتشار 2013
ناشر الزویر
مجله  مدیریت و اطلاعات – Information & Management
کلمات کلیدی  نوآوری شخصی، PIIT، مدل پذیرش فناوری، انتشار نوآوری، فناوری سلامت، واسطه، پذیرش فناوری اطلاعات
 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 8
تعداد صفحات ترجمه مقاله 19
مناسب برای رشته مدیریت
مناسب برای گرایش مدیریت منابع انسانی، نوآوری تکنولوژی و مدیریت بازرگانی
دانلود رایگان مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته مدیریت

دیدگاهتان را بنویسید