مقاله آلکالوئیدها – متابولیت های ثانویه درمانی مهم با منشا گیاهی (2015)

عنوان فارسی مقاله آلکالوئیدها – متابولیت های ثانویه درمانی مهم با منشا گیاهی
عنوان انگلیسی مقاله ALKALOIDS-IMPORTANT THERAPEUTIC SECONDARY METABOLITES OF PLANT ORIGIN
فهرست مطالب چکیده

مقدمه

الکالوئیدهای مختلف و فعالیت های بیولوژیکی آنها

استخراج و ارزیابی الکالوئیدها

فعالیت های بیولوژیکی الکالوئیدها

ارامش عضلانی

خصوصیات انتی اکسیدانی

فعالیت ضدسرطان

فعالیت ضدمیکروبی و ضد امیبی

فعالیت های دیگر

نتیجه گیری

بخشی از متن مقاله انگلیسی ABSTRACT

Plants are eminent source of new therapeutic agents that helps to alleviate human ailments and promote health. The noteworthy preventive and protective properties of these substances are related to their strong antioxidative, antimutagenic and anticarcinogenic potential. Among these, alkaloids are important secondary metabolites that are known to possess curative properties and are of prime importance for humankind. On the basis of their biosynthetic precursor and heterocyclic ring system, the compounds have been classified into different categories including indole, tropane, piperidine, purine, imidazole, pyrrolizidine, pyrrolidine, quinolizidine and isoquinoline alkaloids. These are important therapeutic molecules due to their efficacy to prevent the onset of different degenerative diseases by scavenging the free radicals or binding with catalysts of the oxidative reactions, such as some metal ions. These molecules also inhibit the growth and development of microorganisms including bacteria, fungi, protozoans etc. Due to their immense properties, these compounds are in great demand for pharmaceutical formulations and might emerge as valuable metabolite used to cure many lethal diseases like cancer. In this review, we aim to discuss about alkaloids, their biological activities and related mechanism of action for protective behaviour.

ترجمه بخشی از متن مقاله چکیده

گیاهان منبع مهمی از عوامل درمانی جدید هستند که به کاهش بیماری های انسانی و ارتقای سلامت انسان کمک می کنند. خصوصیات پیشگیرانه و حفاظتی قابل توجه این مواد، به پتانسیل انتی اکسیدانی، انتی موتاژنی و ضد سرطان زایی انها مربوط است. در میان اینها، الکالوئیدها، از متابولیت های ثانویه مهم هستند که مشخص شده است دارای خواص درمانی هستند و از اهمیت زیادی برای انسان برخوردارند. براساس پیش بیوسنتزی و سیستم حلقه هتروسیکلیک آنها، این ترکیبات به دسته های مختلفی تقسیم بندی می شوند از جمله ایندول، تروپان، پیپریدین، پورین، ایمیدازول، پیرولیزیدین، پیرولیدین، کینولیزیدین، و الکالوئیدهای ایزوکینولین. اینها مولکولهای درمانی مهمی هستند که به دلیل اثربخشی انها بر جلوگیری از شروع بیماری های دژنراتیو مختلفی است که با حذف رادیکالهای ازاد یا اتصال به کاتالیست های واکنش های اکسیداتیو مانند برخی یون های فلزی عمل می کنند. این مولکولها همچنین رشد و توسعه ی میکروارگانیسم هایی مانند باکتری، قارچ، پروتازان ها و غیره را مهار می کنند. این ترکیبات به دلیل خصوصیات ایمنی شان، دارای تقاضاهای زیادی برای فرمول سازی دارویی هستند و ممکن است به عنوان متابولیت های ارزشمندی ظهور کنند که برای درمان بسیاری از بیماری های کشنده مانند سرطان بکار برده شوند. در این بررسی، هدف ما بحث در مورد الکالوئیدها، فعالیت بیولوژیکی انها و مکانیسم عمل انها برای رفتارهای حفاظتی شان است.

سال انتشار 2015
مجله  مجله بررسی انتقادی – Journal of Critical Reviews
کلمات کلیدی  آلكالوئيدها، متابوليت هاي ثانويه، آلكالوئيد اندول، فعاليت ضد سرطان
 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 8
تعداد صفحات ترجمه مقاله 16
مناسب برای رشته زیست شناسی و کشاورزی
مناسب برای گرایش گیاهان دارویی، علوم گیاهی، بیوشیمی و علوم سلولی و مولکولی
دانلود رایگان مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته زیست شناسی

دیدگاهتان را بنویسید