مقاله توانایی ها و مهارت ها به عنوان عوامل توضیح تفاوت ها در کارآفرینی زنان (2016 الزویر)

عنوان فارسی مقاله توانایی ها و مهارت ها به عنوان عوامل توضیح تفاوت ها در کارآفرینی زنان
عنوان انگلیسی مقاله Abilities and skills as factors explaining the differences in women entrepreneurship
فهرست مطالب چکیده

مقدمه

توانایی ها و مهارت ها : یک بررسی تئوریک

زنان و کارآفرینی : مهارت ها و توانایی ها به عنوان عوامل تفاوت

جنبه های روش شناختی این تجزیه و تحلیل

سخنرانی مدیران در مورد مهارت ها و توانایی های زن های کارآفرین

نتیجه گیری

بخشی از متن مقاله انگلیسی Abstract

This study takes part of the project Women and entrepreneurship from a competence perspective and aims to investigate the role of skills and abilities in explaining the women entrepreneurship. In this sense, it works on the idea that women entrepreneurs have specific competences, understood as the sum of skills and abilities, that characterize and determine the type of female entrepreneurship (typology, sector, size, innovation, creativity). Methodologically, it worked from a qualitative approach, supported by conducting semi-structured interviews of men and women from different socio-economic and business profiles. From an inductive and interpretive discursive analysis, it can be concluded that businessmen and businesswomen agree to grant several skills and abilities to women entrepreneurs, although there are significant differences between the perceptions of women and men, subsisting some gender stereotypes in defining the profile of women entrepreneurs.

ترجمه بخشی از متن مقاله چکیده

این پژوهش بخشی از پروژه زنان در زمینه کارآفرینی بر مبنای شایستگی است و با هدف بررسی نقش مهارت ها و توانایی ها در توضیح کارآفرینی زنان انجام شده است. در این راستا ، این کار پژوهشی بر این مبنا استوار است که زنان کارآفرین شایستگی های خاصی دارند و با مجموعه ای از مهارت ها و توانایی ها شناخته می شوند که تعیین کننده نوع کارآفرینی زنان است. (مثلا نوع شناسی، بخش، اندازه، نوآوری، خلاقیت). از لحاظ روش شناختی ، این پژوهش یک رویکرد کیفی را در پیش گرفته است که بوسیله مصاحبه های نیمه ساختار یافته از مردان و زنان از بخش های تجاری و اقتصادی اجتماعی مختلف پشتیبانی شده است. به دلیل تجزیه و تحلیل تفسیری و محض ، می توان نتیجه گرفت که تاجران زن و مرد با آموزش مهارت ها و توانایی ها به زنان کارآفرین موافق هستند اگرچه تفاوت های قابل توجهی بین ادراکات زنان و مردان وجود دارد.

سال انتشار 2016
ناشر الزویر
مجله  مجموع کسب و کار – SUMA DE NEGOCIOS
کلمات کلیدی  کارآفرینی، زنان، مهارت ها، توانایی ها، شایستگی ها
 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 9
تعداد صفحات ترجمه مقاله 16
مناسب برای رشته مدیریت و علوم اجتماعی
مناسب برای گرایش جامعه شناسی، کارآفرینی و مدیریت کسب و کار
دانلود رایگان مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته مدیریت

دیدگاهتان را بنویسید