مقاله حمل کنندگان ABC درگیر در انتقال متابولیت های ثانویه گیاهان (2006 الزویر)

عنوان فارسی مقاله حمل کنندگان ABC درگیر در انتقال متابولیت های ثانویه گیاهان
عنوان انگلیسی مقاله ABC transporters involved in the transport of plant secondary metabolites
فهرست مطالب چکیده

1. مقدمه

2. حامل های ABC گیاه برای متابولیت های ثانویه درونزا

2.1 آلکالوئیدها

2.2 ترپنوئیدها

2.3 فنل

2.4. موم

3. حمل و نقل متابولیت های ثانویه توسط حمل کنندگان ABC غیرگیاهی

4. مدولاسیون حامل ABC توسط متابولیت های ثانویه گیاه

5. تشخیص زیرلایه

6. نتیجه گیری

بخشی از متن مقاله انگلیسی Abstract

Plants produce a large number of secondary metabolites, such as alkaloids, terpenoids, polyphenols, quinones and many further compounds having combined structures of those groups. Physiological roles of those metabolites for plants are still under investigation, but they play, at least in part, important functions as protectants for plant bodies against herbivores and pathogens, as well as from physical stresses like ultraviolet light and heat. In order to accomplish these functions, biosyntheses and accumulation of secondary metabolites are highly regulated in a temporal and spatial manner in plant organs, where they can appropriately accumulate. In this mini-review, I introduce the mechanism of accumulation and membrane transport of these metabolites, in particular, focusing on ATP-binding cassette transporters involved.

ترجمه بخشی از متن مقاله چکیده

گیاهان تعداد زیادی از متابولیت های ثانویه مانند آلکالوئید، ترپنوئید، پلی فنل، کینون ها و بسیاری از ترکیبات دیگر که دارای ساختارهای ترکیبی از آن گروه ها هستند را تولید می کنند. نقش های فیزیولوژیکی آن متابولیت ها برای گیاهان هنوز در حال بررسی است، اما آنها حداقل تا حدودی, وظایف مهم مانند محافظت کننده ها برای بدنه های گیاهان علیه گیاهخواران و عوامل بیماریزا را انجام می دهند و همچنین از تنش های فیزیکی مانند نور و حرارت نور ماوراء بنفش محافظت می کنند. به منظور انجام این وظایف، بیوسنتزها و انباشت متابولیت های ثانویه در اندام های گیاهی به گونه عمدتاً زمانی و مکانی تنظیم می شوند، جایی که می توانند به طور مناسب انباشته شوند. در این بازرسی کوتاه، مکانیزم تجمع و انتقال غشاء این متابولیت ها، به ویژه با تمرکز بر روی حاملان کاست متصل- ATP دخیل را معرفی می کنم.

سال انتشار 2006
ناشر الزویر
مجله   اسناد FEBS
کلمات کلیدی  متابوليت ثانويه، آلکالویید، ترپنوئید، فنل، حامل ABC گیاه، حمل و نقل اولیه
 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 9
تعداد صفحات ترجمه مقاله 16
مناسب برای رشته زیست شناسی
مناسب برای گرایش علوم گیاهی، میکروبیولوژی و علوم سلولی و مولکولی
دانلود رایگان مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته زیست شناسی

دیدگاهتان را بنویسید