مقاله مطالعه ای در خصوص کارایی ویژگی های قطب حمل و نقل عمومی (2016 الزویر)

عنوان فارسی مقاله مطالعه ای در خصوص کارایی ویژگی های قطب حمل و نقل عمومی: مطالعه موردی منطقه شمالی، شبه جزیره مالزی
عنوان انگلیسی مقاله A Study towards the Efficiency of Public Transportation Hub Characteristics: A Case Study of Northern Region, Peninsular Malaysia
فهرست مطالب چکیده

1- مقدمه

2-مرور منابع

2-1 تعریف مفهوم قطب

2-2 مفهوم قطب برای حمل و نقل عمومی

3- روش شناسی

4-نتایج و بحث

5-نتیجه گیری

بخشی از متن مقاله انگلیسی Abstract

A public transport hub is a place where the passengers are exchange between vehicles or transport modes. Public transport hubs form as the areas for easily accessed by the residential. The location of hub should be close with other interconnected link. This will minimize the fare rates that need to be paid by the passenger to reach their next modes. The aim of this research to examine the efficiency of public transportation hub characteristics of Penang Central to become the integrated hub for public transportation in Northern Peninsular Malaysia and provided a deeper understanding on the hub concept of public transportation. A set of questionnaire by using the Likert-scale method been distributed to the passengers/users at Penang Central. The focus group of respondents is among students and workers. The analysed data shows positive relationship and most of respondents agree to implement the hub concept on Penang Central. The study finds that public transportation in Penang Central is growing all over the year. Despite the breadth of issue and examples covered on this study, several clear themes related to the implementation of hub public transport stand out as the conclusion. Applying the hub concept in the Penang Central appears to be a possible option for tackling the traffic congestion in that area.

ترجمه بخشی از متن مقاله چکیده

یک قطب حمل و نقل عمومی( مرکز تبادل عمومی) یک محلی است که در آن مسافران بین وسایل نقلیه یا مراکزحمل و نقل مبادله می شوند. قطب های حمل و نقل عمومی ، مناطقی هستند که به آسانی قابل دسترس برای مناطق مسکونی هستند. محل و موقعیت قطب حمل و نقل بایستی نزدیک به سایر خطوط و حلقه های ارتباطی باشد. این موجب به حداقل رسیدن نرخ کرایه ای که بایستی توسط مسافر برای رسیدن به مرکز حمل و نقل بعدی پرداخت شود خواهد شد.هدف این تحقیق بررسی کارایی ویژگی های قطب حمل و نقل عمومی پنانگ سنترال برای تبدیل شدن به قطب یکپارچه ای برای حمل و نقل عمومی در شمال شبه جزیره مالزی و ارایه دانش و اطلاعات عمیق تر در خصوص مفهوم قطب حمل و نقل عمومی می باشد. یک مجموعه ای از پرسشنامه ها با استفاده از روش مقیاس لیکرت به مسافران/کاربران در پنانگ سنترال توزیع شد. گروه تمرکز پاسخگویان از میان دانشجویان و کارگران انتخاب شد. تجزیه تحلیل داده ها رابطه مثبت را نشان داده و بیشتر پاسخگویان با پیاده سازی مفهوم قطب در پنانگ سنترال موافق بودند. این مطالعه نشان داد که حمل و نقل عمومی در پنانگ سنترال در تمام طول سال در حال رشد است. علی رغم گستردگی مسئله و مثال های پوشش داده شده در این مطالعه، چندین موضوع مشخص مرتبط با پیاده سازی قطب حمل و نقل عمومی به صورت یک نتیجه گیری کلی ارایه شده است. استفاده از مفهوم قطب در پنانگ سنترال ظاهرا یک گزینه عملی برای مقابله با ازدحام ترافیک در این منطقه است.

سال انتشار 2016
ناشر الزویر
کلمات کلیدی  حمل و نقل عمومی، مفهوم قطب و اقمار
 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 10
تعداد صفحات ترجمه مقاله 13
مناسب برای رشته مهندسی عمران
مناسب برای گرایش برنامه ریزی حمل و نقل، مهندسی راه و ترابری
دانلود رایگان مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته مهندسی عمران

دیدگاهتان را بنویسید