مقاله مطالعه ساختار سرمایه و بدهی خالص شرکت مسئولیت محدود تاتا موتورز: نقش آن و چشم انداز آینده (2014 الزویر)

عنوان فارسی مقاله مطالعه ساختار سرمایه و بدهی خالص شرکت مسئولیت محدود تاتا موتورز: نقش آن و چشم انداز آینده
عنوان انگلیسی مقاله A Study on Capital Structure and Leverage of Tata Motors Limited: Its Role and future Prospects
فهرست مطالب چکیده

1. مقدمه

1.1. عوامل موثر بر ساختار سرمایه

2. اهداف مطالعه

3. طرح پژوهش

4. نواقص پژوهش

5. تحلیل و تفسیر

5.1. حقوق صاحبان سهام

5.2. سرمایه بدهی

5.3. ظرفیت بدهی شرکت

5.4. خرید و فروش سهام

6. آزمودن اهمیت ضریب همبستگی

6.1. بازگشت حقوق صاحبان سهام

6.2. اثرات نسبت بدهی

6.3. عوامل تاثیرگذار در انتخاب ساختار سرمایه

7. عوامل تاثیرگذار در افزایش ارزش شرکت تاتاموتورز

8. یافته های مهم

9. نتیجه گیری

بخشی از متن مقاله انگلیسی Abstract

This study examines the influence of capital structure on the performance of the company. It is measured using EBIT-EPS analysis. In this paper an attempt is made to analyze the capital structure of Tata Motors Limited during the period 2003-04 to 2012-2013, so as to understand the factors that influenced the capital structure decisions of the company and to know the impact of capital structure decisions on profitability and performance of the company. The company’s performance is measured through EBIT-EPS analysis. Increase in the level of debt and net worth increases the debt equity ratio. Capital structure is the crucial decision to be taken by every business, the positives and negatives of these decisions plays a important role in determining the future of every business.

ترجمه بخشی از متن مقاله چکیده

در این مطالعه به بررسی تاثیر ساختار سرمایه بر عملکرد شرکت با استفاده از آنالیز EBIT-EPS می‌پردازیم. در این مقاله ساختار سرمایه‌ی شرکت مسئولیت محدود تاتا موتورز از آوریل 2003 تا 2013-2012 برای درک عوامل موثر بر تصمیم‌های مربوط به ساختار سرمایه‌ی شرکت و اثر این تصمیم‌ها بر سودآوری و عملکرد شرکت مورد بررسی قرار گرفت. عملکرد شرکت از طریق آنالیز EBIT-EPS مورد بررسی قرار می‌گیرد. افزایش در میزان بدهی و ارزش خالص موجب افزایش نسبت بدهی/ حقوق صاحبان سهام می‌شود. ساختار سرمایه تصمیم تعیین کننده برای هر کسب و کار است و جنبه‌های مثبت و منفی این تصمیم‌ها نقش مهمی در تعیین آینده‌ی هر کسب و کار دارد.

سال انتشار 2014
ناشر الزویر
مجله  کنفرانس پژوهشی سالانه مطالعات مدیریت موسسه Symbiiosis
کلمات کلیدی  ساختار سرمایه، نسبت بدهی، درآمد به ازای هر سهم ، میزان بدهی، ارزش خالص، بدهی/ حقوق صاحبان سهام
 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 14
تعداد صفحات ترجمه مقاله 21
مناسب برای رشته مدیریت
مناسب برای گرایش مدیریت کسب و کار، مدیریت مالی
دانلود رایگان مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته مدیریت

دیدگاهتان را بنویسید