مقاله یک الگوریتم جستجوی پراکنده برای مسئله زمانبندی جایگشت جریان فروشگاه توزیع شده (2014 الزویر)

عنوان فارسی مقاله یک الگوریتم جستجوی پراکنده برای مسئله زمانبندی جایگشت جریان فروشگاه توزیع شده
عنوان انگلیسی مقاله A scatter search algorithm for the distributed permutation flowshop scheduling problem
فهرست مطالب چکیده

1-مقدمه

2. بررسی نوشته ها

3. روش جستجوی پراکنده

3.1. ارائه راه حل و روش تولید تنوع

3. 2. تولید زیر مجموعه و روش های ترکیبی راه حل

3. 3. روش بهبود

3.4 روش به روز رسانی مجموعه مرجع و روش راه اندازی مجدد

4. کالیبراسیون، مقایسه محاسباتی و تجزیه و تحلیل آماری

4.1 کالیبراسیون روش جستجوی پراکنده پیشنهادی

4.2 روش های مقایسه شده و تنظیم تجربی

4.3 نتایج اکتشافی برای نمونه های بزرگ

4.4 نتایج فراابتکاری برای نمونه بزرگ

5. نتیجه گیری ها و تحقیقات آینده

بخشی از متن مقاله انگلیسی Abstract

The distributed permutation flowshop problem has been recently proposed as a generalization of the regular flowshop setting where more than one factory is available to process jobs. Distributed manufacturing is a common situation for large enterprises that compete in a globalized market. The problem has two dimensions: assigning jobs to factories and scheduling the jobs assigned to each factory. Despite being recently introduced, this interesting scheduling problem has attracted attention and several heuristic and metaheuristic methods have been proposed in the literature. In this paper we present a scatter search (SS) method for this problem to optimize makespan. SS has seldom been explored for flowshop settings. In the proposed algorithm we employ some advanced techniques like a reference set made up of complete and partial solutions along with other features like restarts and local search. A comprehensive computational campaign including 10 existing algorithms, together with statistical analyses, shows that the proposed scatter search algorithm produces better results than existing algorithms by a significant margin. Moreover all 720 known best solutions for this problem are improved.

ترجمه بخشی از متن مقاله چکیده

مسئله جایگشت توزیع شده جریان فروشگاه به تازگی به عنوان یک تعمیم از تنظیمات جریان منظم فروشگاه پیشنهاد شده است که در آن بیش از یک کارخانه برای پردازش مشاغل دردسترس هستند. تولید توزیع شده برای شرکت های بزرگ که در بازار جهانی رقابت می نمایند یک وضعیت رایج است. این مسئله دو بعد دارد: تخصیص مشاغل به کارخانه ها و زمان بندی مشاغل اختصاص یافته به هر کارخانه. با وجود اینکه این مورد به تازگی معرفی شده است، این مسئله زمانبندی جالب، توجهات را جلب کرده است و چندین روش اکتشافی و فراابتکاری در نوشته ها مطرح شده است. در این مقاله ما یک روش جستجوی پراکنده (SS) را برای این مسئله برای بهینه سازی تفاوت زمان بین شروع و اغاز یک شغل ارائه می دهیم. SS به ندرت برای تنظیمات جریان فروشگاه بررسی شده است. در این الگوریتم پیشنهادی، ما از برخی از تکنیک های پیشرفته مانند یک مجموعه مرجع ساخته شده از راه حل های کامل و جزئی همراه با ویژگی های دیگر مانند ر جستجوی محلی و شروع دوباره استفاده نمودیم. یک کمپین محاسباتی جامع شامل 10 الگوریتم موجود، همراه با تجزیه و تحلیل های آماری، نشان می دهد که الگوریتم جستجوی پراکنده پیشنهادی، با اختلاف قابل توجهی نتایج بهتری را نسبت به الگوریتم های موجود تولید می کند. علاوه بر این تمام 720 بهترین شده راه حل شناخته برای این مسئله، بهبود می یابند.

سال انتشار 2014
ناشر الزویر
مجله  مجله اروپایی تحقیقات عملیاتی – European Journal of Operational Research
کلمات کلیدی   زمانبندی توزیع شده، جایگشت جریان فروشگاه، جستجوی پراکنده
 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 12
تعداد صفحات ترجمه مقاله 35
مناسب برای رشته مهندسی صنایع
مناسب برای گرایش بهینه سازی سیستم ها
دانلود رایگان مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته مهندسی صنایع

دیدگاهتان را بنویسید