مقاله مرور روی روغن های ضروری مشتق از گیاهان در تغذیه نشخوارکنندگان(2008 الزویر)

 

 

عنوان فارسی مقاله یک مرور روی روغن های ضروری مشتق از گیاهان در تغذیه و پرورش نشخوارکنندگان
عنوان انگلیسی مقاله A review of plant-derived essential oils in ruminant nutrition and production
فهرست مطالب چکیده

1. مقدمه

2. تعریف و شیمی

3. خصوصیات ضد میکروبی

4. نحوه عمل

5. اثرات روی تخمیر میکروبی شکمبه

5.1. اثرات روی متابولیسم پروتئین

5.2. اثرات روی تولید اسید چرب فرار

5.3. تولید متان

6. اثرات روی عملکرد نشخوارکنندگان

7. کنترل پاتوژن ها

8. نتایج

نمونه مقاله انگلیسی Abstract

Public concern over use of antibiotics in livestock production has increased in recent years because of their possible contribution to emergence of antibiotic resistant bacteria, and their transmission from livestock to humans. Accordingly, ruminant microbiologists and nutritionists have been exploring alternative methods of favorably altering ruminal metabolism to improve feed efficiency and animal productivity. Plant extracts contain secondary metabolites, such as essential oils (EO), that have antimicrobial properties that make them potential alternatives to antibiotics to manipulate microbial activity in the rumen. Essential oils are naturally occurring volatile components responsible for giving plants and spices their characteristic essence and color. Over the last few years, a number of studies have examined effects of EO, and their active components, on rumen microbial fermentation. However, many of these studies are laboratory based (i.e., in vitro) and of a short-term nature.

نمونه ترجمه فارسی چکیده

نگرانی عمومی در مورد استفاده از آنتی بیوتیک ها در پرورش احشام در سال های اخیر افزایش یافته است که به دلیل سهم احتمالی آن ها در ظهور باکتری های مقاوم به آنتی بیوتیک، و انتقال آن ها از احشام به انسان ها می باشد. از این رو، میکروبیولوژیست ها و متخصصان تغذیه ی نشخوارکنندگان، روش های جایگزینی را برای تغییر مطلوب متابولیسم شکمبه ای برای بهبود بهره وری غذایی و باروری حیوانی، کشف کرده اند. عصاره های گیاهی که حاوی متابولیت های ثانویه، مانند روغن های ضروری (EO) هستند، خصوصیات ضدمیکروبی دارند که آن ها را تبدیل به جایگزین های بالقوه ای برای آنتی بیوتیک ها برای دستکاری فعالیت میکروبی در شکمبه می کند. روغن های ضروری در حالت طبیعی به صورت ترکیبات فراری می باشند که مسئول ارائه ی ویژگی و رنگ مشخص به گیاهان و ادویه ها هستند. در طی چند سال اخیر، یک تعدادی از مطالعات، اثرات EO و ترکیبات فعال آن ها روی تخمیر میکروبی شکمبه را مورد بررسی قرار داده اند. به هرحال، بسیاری از این مطالعات، مبتنی بر آزمایشگاه هستند (یعنی in vitro) و یک ماهیت کوتاه مدت دارند.

سال انتشار 2008
ناشر الزویر
مجله  علوم و فناوری خوراک دام – Animal Feed Science and Technology
کلمات کلیدی  روغن ضروری، نشخوارکننده، متابولیسم، پرورش، کنترل پاتوژن ها
 صفحات مقاله انگلیسی 20
صفحات ترجمه مقاله 26
مناسب برای رشته مهندسی کشاورزی
مناسب برای گرایش  علوم دامی و تغذیه دام
توضیحات این مقاله ترجمه شده و فایل تایپ شده با فرمت ورد آن آماده خریداری و دانلود میباشد.
دانلود مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf (کلیک کنید)
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد (کلیک کنید)
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته مهندسی کشاورزی (کلیک کنید)

 

 

دیدگاهتان را بنویسید