مقاله یک طراحی جدید از موتور کوچک برجسته دوگانه تک فاز آهنربای دائمی فریت استاتور: مشخصه یابی و دینامیک کنترل شده FEM (سال 2014 آی تریپل ای)

عنوان فارسی مقاله یک طراحی جدید از موتور کوچک برجسته دوگانه تک فاز آهنربای دائمی فریت استاتور: مشخصه یابی و دینامیک کنترل شده FEM
عنوان انگلیسی مقاله A novel design of stator Ferrite PM single phase doubly salient small motor: FEM characterization and controlled dynamics
فهرست مطالب چکیده

مقدمه

هندسه موتور

روش طراحی با کمک FEM

تحلیل FEM

الف) بدون بار

ب) بار

دینامیک کنترل شده

بحث و نتیجه گیری

بخشی از متن مقاله انگلیسی Abstract

The present paper introduces a novel two coil 1 phase stator Ferrite PM motor [1]. The main targets are reduced material and fabrication costs in a robust topology at 90% efficiency for a 35W, 1600 rpm case study. Due to complicated flux lines (with tapered airgap for self-starting) and magnetic saturation, direct FEM characterization (preliminary design) was applied. Matlab Simulink modeling for controlled dynamics which made use FEM imposed cogging torque, emf and inductance with rotor position waveforms proved smooth motor starting to rated speed for speed performance, full load in both open loop (V/f) and close loop control.

ترجمه بخشی از متن مقاله چکیده

مقاله حاضر، یک موتور جدید آهنربای دائمی فریت استاتور تک فاز با دو سیم پیچ را معرفی می کند [1]. اهداف اصلی مطالعه حاضر عبارت هستند از کاهش هزینه های مادی و همچنین هزینه های ساخت یک توپولوژی مقاوم با بازده 90% برای یک مورد مطالعاتی 35W و 1600 rpm. به دلیل خطوط شار پیچیده (با شکاف مخروطی برای خودراه اندازی) و اشباع مغناطیسی، مشخص سازی FEM مستقیم (طراحی اولیه) اعمال شد. مدل سازی سیمولینک متلب برای دینامیک های کنترل شده که از FEM تحمیل شده بر گشتاور ذوزنقه ای، emf و اندوکتانس به همراه شکل موج های مکان روتور استفاده می کردند، راه اندازی نرم موتور را تا سرعت اسمی برای عملکرد سرعت، بار کامل در حلقه باز (V/f) و کنترل حلقه بسته اثبات کرد.

سال انتشار 2014
ناشر آی تریپل ای
مجله  کنفرانس بین المللی بهینه سازی تجهیزات برق و الکترونیک
 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 7
تعداد صفحات ترجمه مقاله 16
مناسب برای رشته مهندسی برق
مناسب برای گرایش مهندسی الکترونیک، سیستم های قدرت، الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی
دانلود رایگان مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته مهندسی برق

دیدگاهتان را بنویسید