مقاله الگوریتم ارزیابی اعتماد جدید بین موجودیت های ابری مبتنی بر ریاضیات فازی (2015 اشپرینگر)

عنوان فارسی مقاله الگوریتم ارزیابی اعتماد جدید بین موجودیت های ابری مبتنی بر ریاضیات فازی
عنوان انگلیسی مقاله A New Trust Evaluation Algorithm Between Cloud Entities Based on Fuzzy Mathematics
فهرست مطالب چکیده

1. مقدمه

2. مدل اعتماد پیشنهادی

1. 2 ریاضیات فازی

2. 2 رابطه اعتماد مستقیم فازی

3. 2 محاسبه درجه اعتماد مستقیم فازی

4. 2 رابطه اعتماد غیر مستقیم فازی

5. 2 رابطه اعتماد توصیه شده فازی

6. 2 محاسبه درجه اعتماد غیر مستقیم فازی

7. 2 محاسبه اعتماد کل در همه محیط ها

3. طراحی الگوریتم

1. 3 الگوریتم اعتماد مستقیم

2. 3. الگوریتم اعتماد توصیه شده

3. 3 الگوریتم اعتماد غیر مستقیم

4. نتایج و بحث

1. 4 پارامترهای شبیه سازی و پیکره بندی

2. 4 نتایج روش پیشنهادی

3. 4. مقایسه مدلهای اعتماد

4. 4 نرخ صحت اعتماد

5. 4 نرخ تعامل موفق

5. نتیجه گیری و کار آتی

بخشی از متن مقاله انگلیسی Abstract

High security of cloud computing is one of the most challenges to be addressed before the novel pas-asyou-go business paradigm is widely applied over the internet. Trust brings a novel means to improve the security and enable interoperability of current heterogeneous independent cloud platforms. However, there is no special trust evaluation model for cloud computing environment. Hence, this paper presents a new trust model based on fuzzy mathematics in cloud computing environment according to success and failure interaction between cloud entities based on the properties and semantics of trust. To compute trust in cloud systems, an algorithm based on proposed model is given. Simulation results show that the proposed model has some identification and containment capability in synergies cheating, promotes interaction between entities, and improves the performance of the entire cloud environment.

ترجمه بخشی از متن مقاله چکیده

امنیت بالای رایانش ابری، یکی از مهمترین چالش هایی است که قبل از کاربرد وسیع پارادایم تجاری پرداخت براساس مصرف روی اینترنت بررسی شده است. اعتماد، وسیله ای جدید برای بهبود امنیت بوده و امکان قابلیت همکاری پلتفرم های ابری مستقل ناهمگن فعلی را فراهم می آورد. اما هیچ مدل خاصی برای ارزیابی اعتماد روی محیط رایانش ابری وجود ندارد. بنابراین، این مقاله مدل اعتماد جدیدی مبتنی بر ریاضیات فازی و طبق تعامل موفق و ناموفق بین موجودیت های ابری براساس خصوصیات و معنای اعتماد در محیط رایانش ابری مطرح می کند. برای محاسبه اعتماد در سیستم های ابری، یک الگوریتم مبتنی بر مدل پیشنهادی مطرح شده است. نتایج شبیه سازی نشان می دهد که مدل پیشنهادی درشناسایی تقلب در همکاری ، ترویج برهم کنش بین موجودیت ها، و بهبود عملکرد کل محیط ابری نقش ایفا می نماید.

سال انتشار 2015
ناشر اشپرینگر
مجله  مجله بین المللی سیستم های فازی – International Journal of Fuzzy Systems
کلمات کلیدی  رایانش ابری، مدلهای اعتماد، ریاضیات فازی، اعتماد توصیه شده
 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 14
تعداد صفحات ترجمه مقاله 30
مناسب برای رشته مهندسی کامپیوتر
مناسب برای گرایش رایانش ابری، امنیت اطلاعات، مهندسی الگوریتم ها و محاسبات
دانلود رایگان مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته مهندسی کامپیوتر

دیدگاهتان را بنویسید