مقاله توپولوژی جدید همتا به همتا برای جریان سازی ویدیو بر اساس تئوری شبکه پیچیده (2015 اشپرینگر)

عنوان فارسی مقاله توپولوژی جدید همتا به همتا برای جریان سازی ویدیو بر اساس تئوری شبکه پیچیده
عنوان انگلیسی مقاله A New Peer-to-Peer Topology for Video Streaming Based on Complex Network Theory
فهرست مطالب چکیده

1. مقدمه

2. مروری برادبیات

3. نیازهای قابل ملاحظه برای شبکه های P2P

4. پارامترهای مهم در شبکه های پیچیده برای توپولوژی P2P

5. توپولوژی پیشنهادی

6. مقایسه با توپولوژی دیگر P2P

7. نتایج و تحقیق آتی

بخشی از متن مقاله انگلیسی Abstract

A new wave of networks labeled Peer-to-Peer (P2P) networks attracts more researchers and rapidly becomes one of the most popular applications. In order to matching P2P logical overlay network with physical topology, the position-based topology has been proposed. The proposed topology not only focuses on non-functional characteristics such as scalability, reliability, fault-tolerance, selforganization, decentralization and fairness, but also functional characteristics are addressed as well. The experimental results show that the hybrid complex topology achieves better characteristics than other complex networks’ models like small-world and scale-free models; since most of the real-life networks are both scale-free and small-world networks, it may perform well in mimicking the reality. Meanwhile, it reveals that the authors improve average distance, diameter and clustering coefficient versus Chord and CAN topologies. Finally, the authors show that the proposed topology is the most robust model, against failures and attacks for nodes and edges, versus small-world and scale-free networks.

ترجمه بخشی از متن مقاله چکیده

موج جدیدی از شبکه ها به نام شبکه های همتا به همتا (P2P) مورد توجه محققین زیادی قرار گرفته و به سرعت به یکی از مشهورترین اپلیکیشن ها تبدیل می شود. برای تطبیق شبکه منطقی P2P با توپولوژی فیزیکی، توپولوژی مبتنی بر موقعیت پیشنهاد شده است. توپولوژی پیشنهادی نه تنها بر خصوصیات غیر تابعی نظیر مقیاس پذیری، قابلیت اطمینان، تحمل پذیری خطا، خودسازماندهی، تمرکززدایی و بی طرفی تمرکز می کند، بلکه همچنین خصوصیات تابعی مورد ارزیابی قرار می گیرند. نتایج آزمایش نشان می دهد که توپولوژی پیچیده هیبریدی به شاخصه های بهتری نسبت به مدلهای شبکه پیچیده دیگر مثل مدلهای دنیای کوچک و بدون مقیاس دست می یابد؛ از آنجایی که اکثر شبکه های زندگی واقعی، شبکه های دنیای کوچک و بدون مقیاس هستند، در نتیجه در تقلید از واقعیت عملکرد خوبی به معرض نمایش می گذارند. ضمناً، نشان می دهد که مولفین فاصله متوسط، قطر و ضریب خوشه بندی را در برابر توپولوژیهای Chord و CAN بهبود می بخشند. بالاخره، مولفین نشان می دهند که توپولوژی پیشنهادی قدرتمندترین مدل در برابر خرابی ها و حملات صورت گرفته به سمت گره ها و لبه ها در برابر شبکه های دنیای کوچک و بدون مقیاس می باشد.

سال انتشار 2015
ناشر اشپرینگر
مجله  مجله علوم و پیچیدگی سیستم ها – Journal of Systems Science and Complexity
کلمات کلیدی  متریک های شبکه پیچیده، مدلهای شبکه پیچیده، توپولوژی همتا به همتا، site and bond percolation، جریان سازی ویدیو
 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 14
تعداد صفحات ترجمه مقاله 15
مناسب برای رشته مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
مناسب برای گرایش شبکه های کامپیوتری و مهندسی نرم افزار
دانلود رایگان مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته مهندسی کامپیوتر

دیدگاهتان را بنویسید