مقاله آنتروپی باور اصلاح شده در چارچوب دمپستر- شافر (2017 PLOS)

عنوان فارسی مقاله آنتروپی باور اصلاح شده در چارچوب دمپستر- شافر
عنوان انگلیسی مقاله A modified belief entropy in Dempster-Shafer framework
فهرست مطالب چکیده

1. مقدمه

2. اصول مقدماتی

1. 2 نظریه شواهد دمپستر- شافر

2. 2 آنتروپی شانون

3. 2 آنتروپی دنگ

4. 2 معیارهای عدم قطعیت در چارچوب دمپستر- شافر

3. آنتروپی باور پیشنهادی

1. 3 شرح مسئله

2. 3. آنتروپی باور جدید

3. 3 خصوصیت آنتروپی باور جدید

4. مثال عددی و بحث

1. 4 سازگاری با آنتروپی شانون

2. 4. برتری آنتروپی باور جدید

5. مطالعه موردی

6. نتایج

بخشی از متن مقاله انگلیسی Abstract

How to quantify the uncertain information in the framework of Dempster-Shafer evidence theory is still an open issue. Quite a few uncertainty measures have been proposed in Dempster-Shafer framework, however, the existing studies mainly focus on the mass function itself, the available information represented by the scale of the frame of discernment (FOD) in the body of evidence is ignored. Without taking full advantage of the information in the body of evidence, the existing methods are somehow not that efficient. In this paper, a modified belief entropy is proposed by considering the scale of FOD and the relative scale of a focal element with respect to FOD. Inspired by Deng entropy, the new belief entropy is consistent with Shannon entropy in the sense of probability consistency. What’s more, with less information loss, the new measure can overcome the shortage of some other uncertainty measures. A few numerical examples and a case study are presented to show the efficiency and superiority of the proposed method.

ترجمه بخشی از متن مقاله چکیده

چگونگی تعیین اطلاعات غیر قطعی در چارچوب نظریه شواهد دمسپتر- شافر، هنوز به عنوان یک مسئله باز و حل نشده باقی مانده است. در چارچوب دمسپتر- شافر، معدود معیارهای عدم قطعیت پیشنهاد شده است، با این حال، مطالعات موجود عمدتاً بر تابع جرم تمرکز نموده و اطلاعات موجود مطرح شده برحسب مقیاس چارچوب تشخیص (FOD) در بدنه شواهد نادیده گرفته می شود. بدون بهره گیری کامل از اطلاعات در بدنه شواهد، روشهای موجود تاحدی کارآمد ظاهر نمی شوند. در این مقاله، آنتروپی باور اصلاح شده، با در نظر گرفتن مقیاس FOD و مقیاس نسبی عنصر کانونی نسبت به FOD پیشنهاد می شود. با الهام از آنتروپی دنگ، آنتروپی باور جدید از لحاظ سازگاری و همسانی احتمال، با آنتروپی شانون سازگار است. با از دست دادن کمتر اطلاعات، معیارهای جدید می توانند بر کمبود برخی از معیارهای عدم قطعیت دیگر، غلبه کنند. برای نشان دادن کارایی و برتری روش پیشنهادی، چند مثال عددی و یک مطالعه موردی مطرح می شود.

سال انتشار 2017
ناشر PLOS
 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 17
تعداد صفحات ترجمه مقاله 19
مناسب برای رشته ریاضی
مناسب برای گرایش ریاضی کاربردی، آنالیز عدد و تحقیق در عملیات
دانلود رایگان مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته ریاضی

دیدگاهتان را بنویسید