مقاله روش مرکب DEA دو سطحی برای پیش بینی شکست مالی و SE-DEA و GCA کامل برای انتخاب معیارها (2015 الزویر)

عنوان فارسی مقاله روش مرکب DEA دو سطحی برای پیش بینی شکست مالی و SE-DEA و GCA کامل برای انتخاب معیارها
عنوان انگلیسی مقاله A hybrid approach using two-level DEA for financial failure prediction and integrated SE-DEA and GCA for indicators selection
فهرست مطالب چکیده

1. مقدمه

2. انتخاب معیارهای مالی براساس SE-DEA و GRA

3. مدل تحلیل پوششی داده های دوسطحی برای پیش بینی شکست مالی

3.1. سیستم معیارها

2.3. مدل DEA دوسطحی

4. تجزیه تحلیل تجربی

4.1. داده و معیارها

4.2. شرکت های مدل های متفاوت DEA

5. نتیجه گیری و پیشنهادات

قدرانی و تشکر

بخشی از متن مقاله انگلیسی Abstract

Corporate financial failure prediction is playing an increasingly important role for both shareholders and companies. There are many different approaches that have been developed over the years. The aim of this paper is to introduce a new data envelopment analysis (DEA) model that is a two-level DEA as a quick and feasible tool for corporate financial failure prediction, which is able to handle quite a large number of inputs and outputs by utilizing hierarchical structures of financial indicators. To use the two-level DEA model, we need to select high relevant indicators from a large set of candidate indicators as inputs and outputs, which is not trivial. So the approach that integrates the super-efficiency DEA (SE-DEA) and the grey relational analysis (GRA) is introduced to select financial indicators that have more meaningful correlations with the corporate financial situation from a lot of indicators. The results of empirical analysis conducted on companies listed in Shenzhen Stock Exchange Market (SSEM) of China demonstrate the advantage of the two-level DEA and the integrated SE-DEA and GCA over the CCR and the BCC.

ترجمه بخشی از متن مقاله چکیده

پیش بینی شکست مالی شرکت نقش مهمی برای سهام داران و شرکت ها ایفا می کند. روش های متفاوتی وجود دارد که در سال های اخیر توسعه یافتند. هدف این مقاله معرفی و ارائه یک مدل تحلیل پوششی داده ها (DEA) جدید هست که DEA دو سطحی (تحلیل پوششی داده های دو سطحی) ابزار سریع و عملی برای پیش بینی شکست مالی شرکت می باشد، که قادر است تعداد زیادی از ورودی ها و خروجی ها را با کاربرد ساختارهای سلسه مراتبی معیارهای مالی دسته بندی نماید. بنابراین روشی که ابر کارایی DEA (SE-DEA) و تحلیل رابطه خاکستری (GRA) را تکمیل کند برای انتخاب معیارهای مالی معرفی شدند که ارتباط معنی -دارتری با وضعیت مالی شرکت در میان بسیاری از معیارها را دارد. نتایج تجزیه تحلیل تجربی در شرکت های موجود در لیست بازار بورس اوراق بهادار شینجن (SSEM) چین متوسط DEA دو سطحی و DEA -SE کامل و GCA در بالای CCR و BCC را ثابت کرد.

سال انتشار 2015
ناشر الزویر
مجله   ریاضی کاربردی و محاسبات – Applied Mathematics and Computation
کلمات کلیدی  DEA دو سطحی، ابر کارایی DEA، تحلیل رابطه خاکستری، پیش بینی شکست مالی، انتخاب معیارها
 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 11
تعداد صفحات ترجمه مقاله 24
مناسب برای رشته مدیریت، علوم اقتصادی
مناسب برای گرایش مدیریت مالی، مهندسی مالی و ریسک، اقتصادسنجی و اقتصاد مالی
دانلود رایگان مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته مدیریت

دیدگاهتان را بنویسید