مقاله تئوری مدلاسیون میدان air gap (فضایی بین استاتور و روتور در یک دینام) برای ماشین های الکتریکی (2016 آی تریپل ای)

عنوان فارسی مقاله تئوری مدلاسیون میدان air gap (فضایی بین استاتور و روتور در یک دینام) برای ماشین های الکتریکی
عنوان انگلیسی مقاله A General Airgap Field Modulation Theory for Electrical Machines
فهرست مطالب چکیده

مقدمه

نظریه مدولاسیون میدان

تابع سیم پیچ

اپراتور (عملگر)مدولاسیون

سیم پیچ های اتصال کوتاه

مقاومت مغناطیسی متغیر

هدایت شار

ویژگی عملگر مدولاسیون

بحث ها

تجزیه و تحلیل توپولوژی

قطب برجسته SM

معادله چگالی گشتاور الکترومغناطیس

نوآوری در توپولوژی ماشین

نتیجه گیری

بخشی از متن مقاله انگلیسی Abstract

This paper proposes a general field modulation theory for electrical machines by introducing magnetomotive force modulation operator to characterize the influence of short-circuited coil, variable reluctance and flux guide to the primitive magnetizing magnetomotive force distribution established by field winding function multiplied by field current along the airgap peripheral. Magnetically anisotropic stator and rotor behave like modulators to produce a spectrum of field harmonics and the armature winding plays the role of a spatial filter to extract effective field harmonics to contribute the corresponding flux linkage and induce the electromotive force. The developed field modulation theory not only unifies the principle analysis of a large variety of electrical machines, including conventional DC machine, induction machine and synchronous machine which are just special cases of the general field modulated machines, thus eliminating the problem of the machine theory fragmentation, but also provides a powerful guidance for inventing new machine topologies.

ترجمه بخشی از متن مقاله چکیده

در این مقاله، یک تئوری کلی مدولاسیون میدان برای ماشین های الکتریکی توسط معرفی اپراتور مدلاسیون نیروی محرک مغناطیسی برای توصیف سیم پیچ اتصال کوتاه، مقاومت مغاطیسی قابل تغییر و هدایت شار مغناطیسی به نیروی محرکه ی مغناطیسی اولیه ایجاد شده توسط تابع سیم پیچ میدان زیاد شده با جریان میدان در طول airgap پیرامونی پیشنهاد می شود. استاتور(قسمت ثابت ماشین) یا روتور بطور مغناطیسی ناهمسانگرد، مانند تعدیل  کننده برای تولید یک طیف هارمونیک میدان عمل می کند و القاگر پیچی نقش یک فیلتر خاص را برای استخرج میدان هارمونیک برای مشارکت پیوستگی شار مربوطه و برای القای نیرومحرکه ی مغناطیسی بازی می کند. تئوری توسعه یافته ی مدولاسیون میدان نه تنها تجزیه و تحلیل اصول ماشین های الکتریکی مختلف از جمله ماشین DCمعمولی، ماشین القائی، ماشین سنکرون (همزمان) که حالت خاصی از ماشین های عمومی مدوله ی میدان می باشند، بنابراین حذف کننده ی تئوری قطعه قطعه شدن ماشین می باشند، را یکپارچه می سازد بلکه یک یک آنهاراهنمای قدرتمند برای اختراع توپولوژی ماشین های جدید می باشند.

سال انتشار 2016
ناشر آی تریپل ای
مجله  یافته ها در حوزه الکترونیک صنعتی – TRANSACTIONS ON INDUSTRIAL ELECTRONICS
کلمات کلیدی  air gap، مدل تجزیه و تحلیلی، ماشین الکتریکی، فیلتر، میدان مغناطیسی، مدولاسیون، تبدیل توان، تجزیه وتحلیل طیفی و نظریه کلی
 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 11
تعداد صفحات ترجمه مقاله 27
مناسب برای رشته مهندسی برق
مناسب برای گرایش  مهندسی الکترونیک، الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی، سیستم های قدرت
دانلود رایگان مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته مهندسی برق

دیدگاهتان را بنویسید