مقاله انگلیسی یک چارچوب مفهومی برای تدریس حسابداری مدیریت (2018 الزویر)

 

 

عنوان فارسی مقاله یک چارچوب مفهومی برای تدریس حسابداری مدیریت
عنوان انگلیسی مقاله A conceptual framework for teaching management accounting
فهرست مطالب Highlights
Abstract
Keywords
۱ Introduction
۲ Literature review
۳ Markets and organizations
۴ The toolkit of management accounting
۵ Topics in management accounting
۶ Tools for strategic analyses
۷ Conclusion
Acknowledgements
Appendix A. Supplementary material
Research Data
References
نمونه مقاله انگلیسی ABSTRACT

This paper proposes a conceptual framework for teaching management accounting. The framework is rooted in distinguishing organizations from markets and draws on the fast-developing field of “organizational economics.” Market clearing prices, infinitely divisible commodities, and regime of private property rights are three aspects that can theoretically characterize market transactions. This paper argues for conceptualizing the subject matter of management accounting as a response to the relative absence of these aspects of market transactions within organizations. Specifically, management accounting procedures can be classified as instruments that: coordinate the demand and supply of resources in the absence of prices; measure resource consumption given indivisibilities in the cost function; and control resource use when the ownership of assets is separated from its control. This conceptual framework not only lends intellectual coherence to the subject matter of management accounting but also permits its diverse topics to be arranged in a logically articulated manner.

Introduction

This paper proposes a conceptual framework for teaching management accounting. About twenty years ago, Vangermeersch (1997, p. 45) complained that “management accounting seems to be a free-standing phenomenon without a deep philosophical basis (that) would facilitate the teaching of cost/management accounting.” Responding to his call, there have been many attempts over the intervening years to specify frameworks for and redefinitions of management accounting. This ongoing effort to think through the foundations of management accounting is also linked to renewed attempts to professionalize the field. Section 1 of this paper surveys the relevant scholarly and professional literature to show how the proposed conceptual framework offers a meaningful contribution to it. Section 2 selectively examines the literature on “organizational economics” to draw out those aspects that can illuminate the field of management accounting. The analyses of organizations are a vibrant and growing area of economics (Gibbons & Roberts, 2013), and it is the distinction between markets and organizations that constitutes the bedrock of organizational economics. In particular, it will be argued in Section 3 that three theoretically assumed features of market exchanges—market clearing prices, infinitely divisible commodities, and private property rights—can serve to conceptually delineate markets from organizations as contrasting modes of organizing economic transactions. In Section 4, the typical toolkit of management accounting is logically derived from the foregoing dimensional analysis of organizations. Within organizations, managerial decisions, rather than prices, fundamentally influence the allocation of resources. Moreover, unlike markets, organizations are not only marked by the separation of ownership and control but also by the presence of indivisible or lumpy resources. The toolkit of management accounting can be linked to, or even more strongly, logically derived from, these features of organizations. Specifically, whereas coordination tools, as exemplified by budgets, are needed to replace the missing price mechanism, control tools such as variances, and costing tools such as activity-based costing (ABC), are necessitated by the absence within organizations of private property and divisible resources, respectively. A coherent grouping of specific topics is presented in Section 5 of this paper. It is shown that most of the topics discussed in management accounting textbooks can be classified within the proposed tripartite toolkit and a case is made for a grouping of topics whose order unfolds in an articulated manner.

نمونه ترجمه کامپیوتری چکیده

این مقاله یک چارچوب مفهومی برای تدریس مدیریت حسابداری ارائه می دهد. چارچوب ریشه در سازمان های متمایز از بازارهای و تساوی در زمینه توسعه سریع در “اقتصاد سازمانی” دارد. قیمت های پاکسازی بازار، کالاهای بی نهایت تقسیم شده و رژیم حقوق مالکیت خصوصی سه جنبه است که می تواند به لحاظ نظری، معاملات بازار را مشخص کند. این مقاله برای مفهوم کردن موضوع حسابداری مدیریت به عنوان پاسخ به عدم نسبی این جنبه های معاملات بازار در سازمان ها استدلال می کند. به طور خاص، رویه های حسابداری مدیریت می توانند به عنوان ابزارهایی طبقه بندی شوند که: در صورت عدم وجود قیمت ها، تقاضا و عرضه منابع را هماهنگ می کنند؛ اندازه گیری مصرف منابع با توجه به عدم تقارن در عملکرد هزینه؛ و کنترل منابع را هنگامی که مالکیت دارایی از کنترل آن جدا شده است کنترل کند. این چارچوب مفهومی نه تنها به انسجام فکری به موضوع حسابداری مدیریت منجر می شود، بلکه اجازه می دهد تا موضوعات متنوع خود را به شیوه ای منطقی تطبیق دهد.

مقدمه

این مقاله یک چارچوب مفهومی برای تدریس مدیریت حسابداری ارائه می دهد. حدودا بیست سال پیش، ونگرمیرشچ (1997، ص 45) شکایت کرد که “حسابداری مدیریت به نظر می رسد یک پدیده مستقل بدون یک پایه فلسفی عمیق است (تدریس) تدریس حسابداری هزینه / مدیریت را تسهیل می کند.” پاسخ به تماس او، تلاش های زیادی در طول سال های مداخله برای تعیین چارچوب و تعریف مجدد حسابداری مدیریت صورت گرفته است. این تلاش مداوم برای فهمیدن مبانی حسابداری مدیریت نیز به تلاشهای جدید برای حرفه سازی این زمینه مرتبط است. بخش 1 در این مقاله، ادبیات علمی و حرفه ای مربوطه را برای نشان دادن چگونگی ارائه چارچوب مفهومی پیشنهاد شده به یک معنی داری برای آن، بررسی می کند. بخش 2 به طور انتخابی ادبیات “اقتصاد سازمانی” را بررسی می کند تا آن جنبه هایی را که می تواند زمینه حسابداری مدیریت را روشن کند، بررسی می کند. تجزیه و تحلیل سازمان ها یک منطقه پر جنب و جوش و رو به رشد اقتصاد است (Gibbons & Roberts، 2013)، و تمایز بین بازارهای و سازمان هایی است که پایه ریزی اقتصاد سازمانی را تشکیل می دهد. به طور خاص، در بخش 3 بحث خواهیم کرد که سه ویژگی تئوریک مبادلات بازار – قیمت پاکسازی بازار، کالاهای بی نهایت تقسیم شده و حقوق مالکیت خصوصی – می تواند به شکل مفهومی بازار از سازمان ها را به عنوان روش های متمایز سازماندهی معاملات اقتصادی کمک کند. در بخش 4، مجموعه ابزارهای معمول حسابداری مدیریت منطقی از تجزیه و تحلیل ابعاد گذشته سازمانها حاصل می شود. در سازمانها، تصمیمات مدیریتی، نه قیمت ها، اساسا بر تخصیص منابع تاثیر می گذارد. علاوه بر این، بر خلاف بازارهای، سازمانها نه تنها با جدایی مالکیت و کنترل، بلکه با حضور منابع تقسیم نشده یا یکپارچه مشخص می شوند. این ابزار حسابداری مدیریت می تواند به این ویژگی ها یا حتی بیشتر به طور منطقی از این ویژگی سازمان ها پیوند یابد. به طور خاص، در حالی که ابزارهای هماهنگی، به عنوان مثال با بودجه، برای جایگزینی مکانیسم قیمت گمشده مورد نیاز هستند، ابزارهای کنترل مانند واریانس و ابزار هزینه گذاری مانند هزینه های مبتنی بر فعالیت (ABC)، از ضرورت عدم حضور در سازمان های مالکیت خصوصی و منابع قابل تقسیم به ترتیب. گروه بندی منسجم موضوعات خاص در بخش 5 این مقاله ارائه شده است. نشان داده شده است که بیشتر موضوعات مورد بحث در کتاب های درسی مدیریتی را می توان در مجموعه ابزار سه گانه پیشنهادی طبقه بندی کرد و یک مورد برای گروه بندی موضوعاتی که نظم آن به صورت مفصل به نمایش در می آید، ساخته شده است.

توجه؛ (این ترجمه توسط نرم افزار انجام شده و ویرایش نشده است و احتمال وجود اشتباه در آن وجود دارد. در صورت ثبت سفارش، ترجمه توسط مترجمین مجرب انجام خواهد شد. برای مشاهده نمونه ترجمه های تخصصی و اخیر مترجمین جهت اطمینان از کیفیت ترجمه، اینجا کلیک نمایید.)

سال انتشار 2018
ناشر الزویر
مجله  مجله آموزش حسابداری – Journal of Accounting Education
کلمات کلیدی  حسابداری مدیریت، چارچوب مفهومی، اقتصاد سازمانی
کلمات کلیدی انگلیسی
Management accounting, Conceptual framework, Organizational economics
صفحات مقاله انگلیسی 10
مناسب برای رشته حسابداری
مناسب برای گرایش حسابداری مدیریت
توضحیات این مقاله انگلیسی جدید بوده و تا کنون ترجمه نشده است. جهت ثبت سفارش ترجمه از لینکهای زیر استفاده نمایید.
دانلود مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf (کلیک کنید)
سفارش ترجمه فارسی ○ سفارش انجام ترجمه و تایپ این مقاله (کلیک کنید)
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته حسابداری (کلیک کنید)

 

 

دیدگاهتان را بنویسید