مقاله تقویت کننده های ترنز-امپدانسی CMOS با بهره بالا و دامنه دینامیکی گسترده برای سیستم سنجش فیبر نوری (2015 الزویر)

عنوان فارسی مقاله تقویت کننده های ترنز-امپدانسی CMOS با بهره بالا و دامنه دینامیکی گسترده برای سیستم سنجش فیبر نوری
عنوان انگلیسی مقاله A CMOS transimpedance amplifier with high gain and wide dynamic range for optical fiber sensing system
فهرست مطالب چکیده

1- مقدمه

2- پیاده سازی و اجرای مدار

3- نتایج شبیه سازی

4- نتیجه گیری

بخشی از متن مقاله انگلیسی Abstract

For the optical fiber sensing applications, a new CMOS transimpedance amplifier (TIA) with high gain and wide dynamic range has been designed based 0.18 m CMOS process. The TIA proposed consists of three-stage cascade push pull inverter, inductive-series peaking, automatic gain control (AGC) circuit, signal to differential circuit, and output buffer. Three-stage cascade push pull inverter is used to achieve enough high gain. The inductive-series peaking technique is employed in this design to extend further the bandwidth. Automatic gain control circuit is used to realize wide dynamic range. In order to reduce the signal reflection, output buffer is added in this design. Owing to the signal output of three-stage cascade push pull inverter and the differential inputs of output buffer, Single to differential circuit must be set in the design to complete the matching.

ترجمه بخشی از متن مقاله چکیده

برای کاربرد ها و زمینه های سنجش فیبر نوری، یک تقویت کننده ترنز-امپدانسی CMOS با بهره بالا و دامنه دینامیکی گسترده بر اساس فرایند CMOS 0.18 طراحی گردیده است. TIA پیشنهادی متشکل از یک مبدل فشاری- کششی سه مرحله ای می باشد: تعیین پیک سری های القایی، مدار کنترل بهره اتوماتیک، و مدار سیگنال به دیفرانسیل و یک بافر خروجی. مبدل فشاری- کششی شار سه مرحله ای برای دست یای به نرخ بهره بالا استفاده می شود. روش اوج رسانی سری های القایی در این طراحی برای گسترش پنهای باند استفاده شود. مدار کنترل بهره خودکار برای دست یابی به دامنه دینامیکی گسترده استفاده می شود. به منظور کاهش انعکاس و بازتاب سیگنال، بافر خروجی به این طرح افزوده می شود. به دلیل خروجی سیگنال مبدل فشاری کششی شار سه مرحله ای و ورودی های دیفرانسیلی بافر خروجی، مدار سیگنال به دیفرانسیل بایستی در طرح برای تکمیل تطبیق تنظیم شود.

سال انتشار 2015
ناشر الزویر
مجله  اپتیک – Optik
کلمات کلیدی  تقویت کننده ترنز امپدانسی، سنجش فیبر نوری، بهره بالا، دامنه دینامیکی گسترده
 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 5
تعداد صفحات ترجمه مقاله 11
مناسب برای رشته مهندسی برق
مناسب برای گرایش مهندسی الکترونیک، برق مخابرات و مخابرات نوری
دانلود رایگان مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته مهندسی برق

دیدگاهتان را بنویسید