مقاله مدل سازی سه بعدی لرزش سطحی زمینی ناشی از حرکت قطار زیرزمینی (2017 الزویر)

عنوان فارسی مقاله مدل سازی سه بعدی لرزش سطحی زمینی ناشی از حرکت قطار زیرزمینی
عنوان انگلیسی مقاله 3D Modelling of Ground Surface Vibration Induced by Underground Train Movement
فهرست مطالب چکیده

مقدمه

فرمولاسیون مدل

مدل ریاضی

نرم افزار مدلسازی PLAXIS 3D

هندسه سه بعدی مدل

ویژگی های مواد

مراحل محاسبه و نتایج به دست آمده

ضرب ماتریس دینامیکی

نتایج به دست آمده

نتیجه گیری

بخشی از متن مقاله انگلیسی Abstract

Correia et al. [1], developed an expression to model the force distribution due to axle loads, with respect to the moving referential. The above force distribution was used for Finite Element Analysis using PLAXIS 3D. A code is developed in MATLAB to generate a matrix of dynamic multipliers for each static point load applied along the railway track with each time step. The amount of load applied is equal to the axle load of the train resulting from the solution of the Winkler Beam for the movement of a load. The results can be used for gauging the effect of changing various geological and physical parameters on the distribution of force due to axle load. Once calibrated to geotechnical and physical data corresponding to sites above actual underground train tracks, the model can be used to predict the effect of vibrations on existing infrastructure

ترجمه بخشی از متن مقاله چکیده

Correia وهمکاران [1]، یک عبارتی را برای مدلسازی توزیع نیرو به علت بارهای محوری، با توجه به حرکت ارجاعی ارائه نمودند. از توزیع نیروی بیان شده در فوق برای تجزیه و تحلیل اجزاء محدود با استفاده نرم افزار PLAXIS 3D استفاده شده است. یک کد نیز در برنامه متلب برای ایجاد یک ماتریس از ضرب دینامیکی هر بار نقطه ای ثابت اعمال شده در راستای مسیر راه آهن با هر گام زمانی نوشته شد. مقدار بار اعمال شده برابر بار محوری قطار بوده که همین بار نیز ناشی از راه حل تیر وینکلر برای حرکت یک بار است. از نتایج می توان برای اندازه گیری اثر تغییر پارامترهای مختلف زمین شناسی و فیزیکی برروی توزیع نیروی با توجه به بار محوری استفاده نمود. هنگامی که نتایج با داده های ژئوتکنیکی و فیزیکی مربوط به محل های واقعی از حرکت قطار زیرزمینی کالیبره شد سپس از این مدل می توان برای پیش بینی اثر ارتعاشات در زیرساخت های موجود بهره برد.

سال انتشار 2017
ناشر الزویر
مجله  یازدهمین سمپوزیوم بین المللی در پلاستیسیته و مکانیک ضربه – 11th International Symposium on Plasticity and Impact Mechanics
کلمات کلیدی  بار محوری، تجزیه و تحلیل عنصر محدود، سرعت ذرات Peak، لرزش، قطار زیرزمینی
 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 7
تعداد صفحات ترجمه مقاله 10
مناسب برای رشته مهندسی عمران
مناسب برای گرایش سازه و زلزله
دانلود رایگان مقاله انگلیسی ○ دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf
خرید ترجمه فارسی ○ خرید ترجمه آماده این مقاله با فرمت ورد
سایر مقالات این رشته ○ مشاهده سایر مقالات رشته مهندسی عمران

دیدگاهتان را بنویسید